Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age
ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Maerten Pepyn

Name variants:Martinus Pepijn
Gender:male
Born:Antwerpen baptized on
Died:Antwerpen
Father:Gilliam Pepijn, alias: Guillame / Willem (? - 1621)
Mother:Catharina van den Berg (? - ?)

Marriages:

Children:

Occupation(s):

Occupational address(es):

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Subject of painting Historiehistoriestukken0000-00-00 0000-00-00
Wealth housing tenureTenancy1626-00-00 1643-00-00

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Artistic
portrayed by Anthony van Dyck, alias: Anthonie / Anthonis van Dijck
Education and training
master of Jan Kaers, alias: Jean Cars | Hans Caescertain
master of Mattheus Matheussen II, alias: Mathieu / Mathys Mathysen / Matthiesencertain
master of Joris Sibilla, alias: Giorgio / Georges Sebille / Sebilcertain
master of Matthys Goossens, alias: Mathys Goosenscertain
master of Olivier Hellebuyckcertain

References

External biographical records

Primary sources

  1. Houbraken, Arn., De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen, waar van 'er vele met hunne beeltenissen ten tooneel verschynen, .. zynde een vervolg op het schilderboek van K. van Mander (3 vols.), Amsterdam: Arnold Houbraken (1718-1721), volume 1: 78-79.
  2. Van Hemeldonck, Godelieve, Kunst en kunstenaars, s.p.: s.n. (2007), (typoscript Felixarchief te Antwerpen), S-1439 & S-1716.

Secondary sources

  1. De Maere, J. & Webbes, M., Martin, Jennifer A. (ed.) Illustrated dictionary of 17th century Flemish painters (3 vols.), Brussels: La Renaissance du Livre (1994).
  2. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008).
  3. Rooses, Max, Vijftig meesterwerken van Antoon Van Dijck : in photogravure afgebeeld naar de schilderijen tentoongesteld te Antwerpen in 1899 ; beschreven, historisch toegelicht en ment eene levenschets van den kunstenaar voorzien, Amsterdam: uitgevers-maatschappij "Elsevier" (1900). <URL: https://archive.org/details/vijftigmeesterwe00roos/page/n5>, 32-34.
  4. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 26, Leipzig: Engelmann (1932).
  5. Turner, Jane (ed.) The dictionary of art (34 vols.), London: Macmillan; New York: Grove (1996).
  6. Van den Branden, F. Jos., Geschiedenis der Antwerpsche Schilderschool, Antwerpen: J.E. Buschmann (1883). <URL: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/vandenbranden1883>, 474-478.
  7. Von Würzbach, Alfred, Niederländisches Künstler-Lexikon (3 vols.), Leipzig: Halm und Goldmann (1906-1911). <URL: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/wurzbach1906ga>.

Metadata

Last update: