Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age
ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Cornelis Anthonisz.

Gender:male
Born:Amsterdam circa
Died:Amsterdam
Father:Thonis Egbertsz. (? - 1544)
Mother:NN Jacob Cornelisdr. (1485 - ca. 1520)

Marriages:

Children:

Occupation(s):

Occupational address(es):

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Subject of painting Genrefiguren0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Geografie en cosmografiegeografische kaarten0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Portretschutterstukken0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Portretportretten0000-00-00 0000-00-00

Relations

Relation Modifier Date startDate end
No relations defined

References

External biographical records

Primary sources

 1. Houbraken, Arn., De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen, waar van 'er vele met hunne beeltenissen ten tooneel verschynen, .. zynde een vervolg op het schilderboek van K. van Mander (3 vols.), Amsterdam: Arnold Houbraken (1718-1721).

Secondary sources

 1. Bonacker, Wilhelm, Kartenmacher aller Länder und Zeiten, Stuttgart: Hiersemann (1966).
 2. De Graaf, A.C., 'Kaartenmakers en schilders enz. in de 16e eeuw', De Navorscher 20 (1870), pp. 85-95, 511-513.
 3. Donkersloot-De Vrij, Marijke, Repertorium van Nederlandse kaartmakers 1500-1900, Utrecht: s.n. (2003). <URL: http://www.maphist.nl/Repertorium_van_Nederlandse_kaartmakers.pdf>.
 4. Dudok van Heel, S.A.C., 'De schilders Jacob Cornelisz alias Jacob War en Cornelis Buys uit Oostzaan. Hun werkplaatsen in Amsterdam en Alkmaar', De Nederlandsche Leeuw. Maandblad van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde 128 (2011), pp. 49-79.
 5. Dudok van Heel, S.A.C., 'Enkele adressen van zestiende eeuwse kunstschilders', Maandblad Amstelodamum 74 (1987), pp. 1-7.
 6. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008).
 7. Haak, B., Hollandse schilders in de gouden eeuw, Amsterdam: Meulenhoff-Landshoff (1984).
 8. Keuning, Johannes, 'Cornelis Anthonisz', Imago Mundi 7 (1950), pp. 51-65.
 9. Meißner, Günter, Allgemeines Künstler-Lexikon: die bildenden Künstler aller Zeiten und Völker, Teil 4, München-Leipzig: Saur (1992).
 10. Scheltema, P., 'Eenige opmerkelijke posten uit de oude thesauriers rekeningen van Amsterdam 1550-1560', in: Scheltema, P., Aemstel’s oudheid of gedenkwaardigheden van Amsterdam IV, Amsterdam: Scheltema (1861), pp. 229-246.
 11. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 1, Leipzig: Engelmann (1907).
 12. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 32, Leipzig: Engelmann (1938).
 13. Van Biema, Eduard, 'Nalezing van de stadsrekeningen van Amsterdam van af het jaar 1531', Oud-Holland 23 (1905), pp. 150-162, 156.
 14. Van Eeghen, I.H., 'Jacob Cornelisz, Cornelis Anthonisz en hun familierelaties', Nederlandsch Kunsthistorisch Jaarboek 37 (1986), pp. 95-132.

Metadata

Last update: