Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age
ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Philips Angel I

Name:Philips Angel
Name variants:Philips Angel van Middelburg
Gender:male
Born:Middelburg
Died:Middelburg after
Father:Johan Angel (1593 - ?)
Mother:Elisabeth van Heuckelroy (? - ?)

Marriages:

Children:

Occupation(s):

Occupational address(es):

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Religion DenominationReformed1641-10-11 1641-10-11
Subject of painting Dierengevogelte0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Genreschuurinterieurs0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Ornamenttrompe l'oeuils0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Stillevenvruchtenstillevens0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Stillevenjachtstillevens0000-00-00 0000-00-00

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Identity
not to be confused with Philips Angel II, alias: Philips Angel van Leiden

References

External biographical records

Secondary sources

 1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
 2. Miedema, Hessel, De archiefbescheiden van het St. Lukasgilde te Haarlem, 1497-1798, Alphen aan den Rijn: Canaletto (1980)
 3. Molhuysen, P.C., Blok, P.J., Knappert, L. & Kossmann, F.K.H. (eds.) Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek (10 vols.), Leiden: A.W. Sijthoff (1911-1937), volume 1: 146-147
 4. Meißner, Günter, Allgemeines Künstler-Lexikon: die bildenden Künstler aller Zeiten und Völker, Teil 3, München-Leipzig: Saur (1992)
 5. Heyning, Katie, Zeeuwse meesters uit de Gouden Eeuw. Een selectie uit de Goedaert Collectie, Zwolle: WBOOKS; Zierikzee: Stadhuismuseum Zierikzee (2018), 65-66
 6. Van der Poest Clement, A., 'Geslachtslijst van der Poest. Opgemaakt door opgemaakt door wijlen Andries van der Poest (1716-1783) en vervolgd door wijlen Antonie Johan van der Poest Clement (1815-1905)', De Nederlandsche Leeuw 31 (1913), pp. 267-275
 7. Miedema, Hessel, 'Philips Angels "Lof der schilder-konst"', Oud Holland 103, No. 4 (1989), pp. 181-222. <URL: https://www.jstor.org/stable/42711194>
 8. Briels, Jan, Vlaamse schilders en de dageraad van Hollands Gouden Eeuw, 1585-1630 : met biografieën als bijlage, Antwerpen: Mercatorfonds (1997)
 9. Bol, L.J., 'Philips Angel van Middelburg en Philips Angel van Leiden', Oud-Holland 64 (1949), pp. 2-19
 10. Van der Willigen Pz, A., Les artistes de Harlem. Notices historiques avec un précis sur la gilde de St. Luc, La Haye: Mart. Nijhoff (1870)
 11. Van der Willigen, Adriaan & Meijer, Fred G., A dictionary of Dutch and Flemish still-life painters working in oils, 1525-1725, Leiden: Primavera Press (2003)

Metadata

Last update: