Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age
ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Maria van Oosterwyck

Gender:female
Born:Nootdorp
Died:Uitdam
Father:Jacob van Oosterwijck (1597 - 1674)
Mother:Adriana Lambrechts van Linschoten (1600 - 1636)

Marriages:

Children:

Occupation(s):

Occupational address(es):

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Subject of painting Stillevenvruchtenstillevens0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Stillevenbloemstillevens0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Stillevenvanitasstillevens0000-00-00 0000-00-00

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Education and training
master of Geertje Pieters Wijntges, alias: Geertgen | Gertrude | Grietie Pieters / Geertruid Wijnties | Wyntgescertain
pupil of Jan Davidsz. de Heem, alias: Jan de Heem Idisputed
pupil of Willem Jansz van Aelst, alias: Guillelmo van Aelstdisputed

References

External biographical records

Secondary sources

  1. Bredius, A., 'Archiefsprokkelingen. Een en ander over Maria van Oosterwyck, "vermaert konstschilderesse"', Oud-Holland 52 (1935), pp. 180-182.
  2. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008).
  3. Haak, B., Hollandse schilders in de gouden eeuw, Amsterdam: Meulenhoff-Landshoff (1984).
  4. Janssen, Noud, 'Oosterwijck, Maria van', in: Kloek, Els (ed.) Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland, . <URL: http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/DVN/lemmata/data/oosterwijck>.
  5. Lindenburg, Rosa, 'Maria van Oosterwyck (1630-1693)', in: Salden-Campfens, E.B.M. (ed.) Delftse vrouwen van vroeger door Delftse vrouwen van nu, Delft: Delftse Vrouwen Raad (1975), pp. 43-55.
  6. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 26, Leipzig: Engelmann (1932).
  7. Turner, Jane (ed.) The dictionary of art (34 vols.), London: Macmillan; New York: Grove (1996).
  8. Van der Stighelen, Katlijne & Westen, Mirjam, Elck zijn waerom: vrouwelijke kunstenaars in België en Nederland 1500-1950, Gent: Ludion (1999).
  9. Van der Willigen, Adriaan & Meijer, Fred G., A dictionary of Dutch and Flemish still-life painters working in oils, 1525-1725, Leiden: Primavera Press (2003).

Metadata

Last update: