Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age
ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Adriaen van Nieulandt I

Name:Adriaen van Nieulandt
Name variants:Nieuwelandt
Gender:male
Born:Antwerpen
Died:Amsterdam
Father:Adriaen van Nieulandt II (? - 1603)
Mother:Geertruyd Loyson (? - ca. 1627)

Marriages:

Children:

Occupation(s):

Occupational address(es):

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Subject of painting Allegorieallegorieën0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Dierendierstukken0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Historiehistoriestukken0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Keuken- en marktstukkenkeukenstukken0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Landschaplandschappen0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Militairveldslagen0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Portretportretten0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Stillevenbloemstillevens0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Stillevenvanitasstillevens0000-00-00 0000-00-00

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Artistic
collaborated with Frans Jansz Post
collaborated with Paul Vredeman de Vries, alias: Paulus
collaborated with Claes Pietersz. Lastman, alias: Nicolaes Pietersz. Lastman / Nicola Petri
sold painting(s) to Hans van Soldt II
sold painting(s) to Hans van Merlen, alias: Johan / Jan van Maerlen / Maerle / Meerle / Meirelen / Melis
sold painting(s) to Louis de Geer, alias: Lodewijk
worked under commission for Pieter Isaacsz.
worked under commission for Vittoria Obbekens Albartsdr.
worked under commission for Christiaan IV van Denemarken
worked under commission for Christiaan IV van Denemarken
Education and training
master of Carel Badensprobably
master of Jacob van Nieulandtprobably
pupil of Pieter Isaacsz.certain
pupil of Frans Badens II, alias: François / Francesco Badenscertain
Financial
is assured by Robert Willemsz de Baudous, alias: de Baudoes
Friendship
contributed to the album amicorum from Lambert van Twenhuysen, alias: Tweenhuysen
contributed to the album amicorum from Gerard Thibault
contributed to the album amicorum from Gottfridt Müller
witnessed baptism of Lambert de Baudous, alias: de Baudoes
Housing
tennant of Sasbout Cornelisz. Souburgh

References

External biographical records

Primary sources

 1. Bredius, A., Künstler-Inventare, Urkunden zur Geschichte der holländische Kunst des XVIten, XVIIten und XVIIIten Jahrhunderts (8 vols.), Den Haag: Nijhoff (1915-1922). <URL: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bredius1915ga>, volume 1: 171-178.
 2. De Bie, Cornelis, Het gulden cabinet van de edel vrij schilder const, inhoudende den lof vande vermarste schilders, architecte, beldthowers ende plaetsnijders van deze eeuw, Antwerpen: Jan Meyssens (1661).
 3. Houbraken, Arn., De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen, waar van 'er vele met hunne beeltenissen ten tooneel verschynen, .. zynde een vervolg op het schilderboek van K. van Mander (3 vols.), Amsterdam: Arnold Houbraken (1718-1721), 42.
 4. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: Archief van de Notarissen ter standplaats Amsterdam (toegangsnummer 5075), 1696: 205-211 (1658-10-04 (Boedelinventaris)).

Secondary sources

 1. Abelmann, A.M., Adriaen Nieulandt fecit in Amsterdam, (1986), (ongepubliceerde doctoraalscripte Universiteit Utrecht).
 2. Bredius, A., 'Losse aantekeningen over Amsterdamsche plaatsnijders', Archief voor Nederlandsche Kunstgeschiedenis 7 (1888-1890), pp. 316-335, 329-330.
 3. Briels, Jan, Vlaamse schilders in de noordelijke Nederlanden in het begin van de Gouden Eeuw 1585-1630, Haarlem: Becht/Gottmer; Antwerpen: Mercator (1987).
 4. Buijsen, Edwin, 'Een samenwerking tussen Paul Vredeman de Vries en Adriaen van Nieulandt', Oud Holland 109 (1995), pp. 152-157.
 5. De La Fontaine Verwey, Herman, 'Gerard Thibault and his Academie de l'espée', Quaerendo 8 (1978), pp. 283-319.
 6. De Maere, J. & Webbes, M., Martin, Jennifer A. (ed.) Illustrated dictionary of 17th century Flemish painters (3 vols.), Brussels: La Renaissance du Livre (1994).
 7. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008).
 8. Haak, B., Hollandse schilders in de gouden eeuw, Amsterdam: Meulenhoff-Landshoff (1984).
 9. Lammertse, Friso & Van der Veen, Jaap, Uylenburgh & Zoon: kunst en commercie van Rembrandt tot De Lairesse, 1625-1675, Zwolle: Waanders; Amsterdam: Museum Het Rembrandthuis (2006).
 10. Meijer, Fred G., 'Een nieuwe kijk op Franchoys Elaut (1589-1635)', Oud Holland 109 (1995), pp. 18-31.
 11. Meijer, Fred. G., 'Not Ambrosius Brueghel (1617-1675), but Adriaen van Nieulandt (1587-1658); a mutilated image of Vanity', Oud Holland 109 , pp. 158-164.
 12. Montias, John Michael, The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories, . <URL: http://research.frick.org/montias/home.php>, 604.0008.
 13. Obreen, Fr.D.O., Archief voor Nederlandsche kunstgeschiedenis. Verzameling van Meerendeels onuitgegeven berichten en mededeelingen betreffende Nederlandsche schilders, plaatsnijders, beeldhouwers, bouwmeesters, juweliers, goud- en zilverdrijvers, smeden, stempelsnijders, tapijtwevers, borduurwerkers, plateelbakkers, ivoorsnijders, glasschilders, ingenieurs, landmeters, kaartmakers, verlichters, lettersnijders, schoonschrijvers, boekbinders, enz. (7 vols.), Rotterdam: Van Hengel & Eeltjes (1877-1890), volume II, VI, VII.
 14. Oertel, Robert, 'Ein Künstlerstammbuch vom Jahre 1616', Jahrbuch der preußischen Kunstsammlungen 57 (1936), pp. 98-108. <URL: http://www.digizeitschriften.de/dms/resolveppn/?PPN=PPN523141572_0057>.
 15. Roberts-Jones, Philippe, De Wilde, Éliane & Dechaux, Carine (eds.) Le dictionnaire des peintres belges du XIVe siècle à nos jours : depuis les premiers maîtres des anciens Pays-Bas méridionaux et de la principauté de Liège jusqu’aux artistes contemporains, Bruxelles: La Renaissance du Livre (1995), (édition en ligne). <URL: http://balat.kikirpa.be/peintres/>, 5797.
 16. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 25, Leipzig: Engelmann (1931).
 17. Turner, Jane (ed.) The dictionary of art (34 vols.), London: Macmillan; New York: Grove (1996).
 18. Van Eeghen, I.H., '‘Over Rembrant de schilder’', Amstelodamum, maandblad voor de kennis van Amsterdam 73 (Januari/Februari 1986), pp. 23.
 19. Van der Willigen, Adriaan & Meijer, Fred G., A dictionary of Dutch and Flemish still-life painters working in oils, 1525-1725, Leiden: Primavera Press (2003).
 20. Von Würzbach, Alfred, Niederländisches Künstler-Lexikon (3 vols.), Leipzig: Halm und Goldmann (1906-1911). <URL: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/wurzbach1906ga>.

Metadata

Last update: