Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age
ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Michiel van Musscher

Gender:male
Born:Rotterdam 1645-01-27
Died:Amsterdam 1705-06-20
Father:Jan Jacobsz van Musscher (? - 1670)
Mother:Catalijntje Michiels Comans, alias: Coomen (? - 1649)

Marriages:

Children:

Occupation(s):

Occupational address(es):

Attributes

Date startDate end Category Attribute Value
1668-00-00 1678-00-00Religion DenominationMennonite
1684-00-00 1705-00-00Religion DenominationRemonstrant
0000-00-00 0000-00-00Subject of painting Allegorieallegorieën
0000-00-00 0000-00-00Subject of painting Genregenrestukken
0000-00-00 0000-00-00Subject of painting Portretgroepsportretten
0000-00-00 0000-00-00Subject of painting Portretportretten

Relations

Date startDate end Relation Modifier
Artistic
1669-00-00 1669-00-00portrayed Michiel Comans II
1669-00-00 1669-00-00portrayed Elisabeth van der Meersch
Education and training
0000-00-00 0000-00-00master of Dirck Valkenburgcertain
1679-00-00 1679-00-00master of Ottomar Elliger IIcertain
1660-00-00 1660-00-00pupil of Maerten Saegmolen, alias: Martinus Saeghmolen / Zaagmolen en Martin Sagemulcertain
1661-00-00 1661-00-00pupil of Abraham Lambertsz van den Tempelcertain
1665-00-00 1665-00-00pupil of Gabriël Metsucertain
1667-00-00 1667-00-00pupil of Adriaen Jansz. van Ostadecertain
Friendship
1678-07-30 1678-07-30was assisted at marriage by Bastiaen Stopendael
1693-02-01 1693-02-01was assisted at marriage by Pieter Jacobsz. Verhoek

References

External biographical records

Primary sources

 1. Houbraken, Arn., De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen, waar van 'er vele met hunne beeltenissen ten tooneel verschynen, .. zynde een vervolg op het schilderboek van K. van Mander (3 vols.), Amsterdam: Arnold Houbraken (1718-1721).
 2. Verhoek, Pieter, Pieter Verhoeks Poëzy, nevens zyn Treurspel van Karel den stouten, Hertogh van Bourgondie met Printverbeeldingen (ed. Verhoek, Johannes), Amsterdam: Willem Barents (1726). <URL: http://lib.ugent.be/europeana/900000104618>, 103-105 (1-2-1693).

Secondary sources

 1. De Vries Azn., A.D., 'Biografische aanteekeningen, betreffende voornamelijk Amsterdamsche schilders, plaatsnijders, enz. en hunne verwanten', Oud-Holland 3 (1885), pp. 55-80, 135-160, 223-240, 303-312.
 2. Gerhardt, Robert E., 'The Van Musscher Family of Artists', Oud Holland 120 (2007), pp. 107-129.
 3. Grijzenhout, Frans, 'Michiel van Musscher and Batholomeus van der Helst: Theft of Honour or Creative Imitation?', in: Boschloo, Anton W.A., Couttre, Jacquelyn N., Dickey, Stephanie S. & Sluijter-Seijffert, Nicolette C. (eds.) Aemulatio: imitation, emulation and invention in Netherlandish art from 1500 to 1800: essays in honor of Eric Jan Sluijter, Zwolle: Waanders (2011), pp. 393-406.
 4. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008).
 5. Lambour, Ruud, 'Doopsgezind of niet? Sybrand Hansz Cardinael, Abraham de Graaf en Gerrit Uylenburg', Doopsgezinde bijdragen NR 27 (2001), pp. 177-194. <URL: http://www.dhkonline.nl/media/481449/27_2001.pdf>.
 6. Scheltema, P., 'Namen der schilders die in de tweede helft der zeventiende eeuw te Amsterdam poorters zijn geweest', in: Scheltema, P., Aemstel’s oudheid of gedenkwaardigheden van Amsterdam IV, Amsterdam: Scheltema (1861), pp. 59-70, 67.
 7. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 25, Leipzig: Engelmann (1931).
 8. Turner, Jane (ed.) The dictionary of art (34 vols.), London: Macmillan; New York: Grove (1996).
 9. Van Eeghen, I.H., 'Het Amsterdamse Sint Lucasgilde in de 17de eeuw', Jaarboek Amstelodamum 61 (1969), pp. 65-102.
 10. Van Thiel, P.J.J., 'Andermaal Michiel van Musscher, zijn zelfportretten', Bulletin van het Rijksmuseum 22 (1974), pp. 131-149.
 11. Van Thiel, P.J.J., 'Michiel van Musscher's vroegste werk naar aanleiding van zijn portret van het echtpaar Coman', Bulletin van het Rijksmuseum 17 (1969), pp. 3-36.
 12. Van der Zeeuw, Liesbeth, 'Naamlijst van zeventiende-eeuwse Rotterdamse schilders', in: Schadee, Nora (ed.) Rotterdamse meesters uit de Gouden Eeuw, Zwolle: Waanders; Rotterdam: Historisch Museum (1994), pp. 269-312.
 13. Von Würzbach, Alfred, Niederländisches Künstler-Lexikon (3 vols.), Leipzig: Halm und Goldmann (1906-1911). <URL: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/wurzbach1906ga>.