Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age
ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Jan Martens de Jonge (ook II)

Name variants:Martsen
Gender:male
Born:Haarlem circa
Died:Amsterdam buried on
Father:Jacob Jansz. Martens (ca. 1580 - 1647)
Mother:Susanna van den Velde (1582 - 1614)

Marriages:

Children:

Occupation(s):

Occupational address(es):

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Subject of painting Genregenrestukken0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Landschaplandschappen0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Militairovervallen0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Militairruitergevechten0000-00-00 0000-00-00

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Education and training
master of Jan Asselyncertain
pupil of Esaias van den Velde I, alias: Josias / Osiascertain

References

External biographical records

Primary sources

  1. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: DTB-registers (toegangsnummer 5001), 441: 323 & 1054: 125.

Secondary sources

  1. Briels, Jan, Vlaamse schilders en de dageraad van Hollands Gouden Eeuw, 1585-1630 : met biografieën als bijlage, Antwerpen: Mercatorfonds (1997).
  2. Briels, Jan, Vlaamse schilders in de noordelijke Nederlanden in het begin van de Gouden Eeuw 1585-1630, Haarlem: Becht/Gottmer; Antwerpen: Mercator (1987).
  3. De Vries Azn., A.D., 'Biografische aanteekeningen, betreffende voornamelijk Amsterdamsche schilders, plaatsnijders, enz. en hunne verwanten', Oud-Holland 3 (1885), pp. 55-80, 135-160, 223-240, 303-312, 228.
  4. Dozy, Ch. M., 'Aanteekeningen uit het Archief van Amsterdam', Tijdschrift der Vereeniging voor Noord-Nederlands Muziekgeschiedenis 2, 3e stuk (1887), pp. 218-223.
  5. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008).
  6. Haak, B., Hollandse schilders in de gouden eeuw, Amsterdam: Meulenhoff-Landshoff (1984).
  7. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 19, Leipzig: Engelmann (1926).
  8. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 24, Leipzig: Engelmann (1930).
  9. Von Würzbach, Alfred, Niederländisches Künstler-Lexikon (3 vols.), Leipzig: Halm und Goldmann (1906-1911). <URL: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/wurzbach1906ga>.

Metadata