Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age
ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Andries van Lobbrecht

Name variants:Lobregt
Gender:male
Born:Utrecht baptized on
Died:Utrecht buried on
Father:Adriaen Andriesz. van Lobbrecht (1603 - 1673)
Mother:Catharina Isaacksdr. van Stolck (? - 1657)

Marriages:

Children:

Occupation(s):

Occupational address(es):

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Religion DenominationReformed1660-12-27 1660-12-27
Subject of painting Geografie en cosmografietopografische afbeeldingen0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Landschaplandschappen0000-00-00 0000-00-00

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Housing
lodger of Cornelis Bloemaert II

References

External biographical records

Primary sources

  1. Het Utrechts Archief, Utrecht: DTB-registers Utrecht (toegangsnummer 711), 4: 42 (27-4-1641) & 125: 000 (5-4-1670).
  2. Het Utrechts Archief, Utrecht: Nederlands hervormde gemeente Utrecht, kerkeraad (toegangsnummer 746), 409: 189 (27-12-1660).
  3. Hoogewerff, G.J., Nederlandsche kunstenaars te Rome (1600-1725): Uittreksels uit de parochiale archieven, 's-Gravenhage: Algemeene landsdrukkerij (1943).

Secondary sources

  1. Bok, Marten Jan, Vraag en aanbod op de Nederlandse kunstmarkt, 1580-1700, s.l.: s.n. (1994), (Proefschrift, Universiteit Utrecht).
  2. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008).
  3. Kramm, Christiaan, De levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche kunstschilders,beeldhouwers,graveurs en bouwmeesters van den vroegsten tot op onzen tijd (6 vols.), Amsterdam: Gebroeders Diederichs (1857-1864), volume 4: 1000.
  4. Stramrood, Arnoldus Willem, 'Genealogie van Lobbrecht', . <URL: https://arstramrood.nl/genealogien/8-genealogieen/85-genealogie-van-lobbrecht>.
  5. Wijburg, W.A., 'Van Lobbrecht', De Nederlandsche Leeuw 75 (1958), pp. 530-532.
  6. Wilmer, C.C.S., Utrecht getekend: vier eeuwen tekeningen en aquarellen uit de topografische atlas van het Gemeentearchief, 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff (1980).

Metadata

Last update: