Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age
ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Jacobus Jacquesz Levecq

Gender:male
Born:Dordrecht baptized on
Died:Dordrecht buried on
Father:Jaques Jaquesz Levesque (? - 1660)
Mother:Soetgen Antheunisdr van Haerlem (? - 1655)

Marriages:

Children:

Occupation(s):

Occupational address(es):

Attributes

Date startDate end Category Attribute Value
1656-00-00 0000-00-00Religion DenominationWalloon Reformed
0000-00-00 0000-00-00Subject of painting Genregenrestukken
0000-00-00 0000-00-00Subject of painting Portretportretten

Relations

Date startDate end Relation Modifier
Education and training
1674-12-01 1675-09-02master of Arnold Houbrakencertain
1653-00-00 1653-00-00pupil of Rembrandt Harmensz. van Rijncertain

References

External biographical records

Primary sources

  1. Erfgoedcentrum DiEP, Dordrecht: DTB-registers (toegangsnummer 11), 41: 84v (2-9-1675).
  2. Houbraken, Arn., De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen, waar van 'er vele met hunne beeltenissen ten tooneel verschynen, .. zynde een vervolg op het schilderboek van K. van Mander (3 vols.), Amsterdam: Arnold Houbraken (1718-1721), volume 2: 153-155.

Secondary sources

  1. Bredius, A., 'Rembrandt's leerling Jan van Glabbeeck', Oud-Holland 33 (1915), pp. 244.
  2. Gerson, H., Ausbreitung und Nachwirkung der holländischen Malerei des 17. Jahrhunderts, Haarlem: Bohn (1942), 54.
  3. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008).
  4. Levert, Stephanie, "Étrangers, mais habitués en cette ville de Paris". Les artistes néerlandais à Paris (1550-1700) : une prosopographie, Paris: s.n. (2017), (Proefschrift Universiteit Utrecht).
  5. Marijnissen, Peter (ed.) De zichtbaere werelt: schilderkunst uit de Gouden Eeuw in Hollands oudste stad, Zwolle: Waanders; Dordrecht: Dordrechts Museum (1992).
  6. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 23, Leipzig: Engelmann (1929), 152.
  7. Veth, G.A., 'Aanteekeningen omtrent eenige Dordrechtsche schilders', Oud-Holland 7 (1889), pp. 298-311, 308-311.