Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age
ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Antoon van Leest

Name variants:Antoni
Gender:male
Born:Antwerpen circa
Died:Amsterdam after
Father:
Mother:

Marriages:

Children:

Occupation(s):

Occupational address(es):

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Religion DenominationReformed0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Genregenrestukken0000-00-00 0000-00-00

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Business
has business relation with Christoffel Plantin
Education and training
pupil of Bernard van de Putte, alias: van den Puttecertain

References

External biographical records

Primary sources

 1. Japikse, N., Rijperman, H.H.P., van Deursen, A.Th., Smit, J.G., Roelevink, J., Nijenhuis, I.J.A., De Cauwer, P.L.R., Gijsbers, W.M., Hell, M., Van der Meij, C.O. & Schooneveld-Oosterling, J.E., Resolutiën der Staten-Generaal 1576-1630 (22 vols.), Den Haag: Huygens-ING (2007-2011). <URL: http://resources.huygens.knaw.nl/besluitenstatengeneraal1576-1630/>, volume 9: 704.
 2. Regionaal Archief Dordrecht, Dordrecht: DTB-registers (toegangsnummer 11).
 3. Rombouts, Ph. & Van Lerius, Th., De Liggeren en andere historische archieven der Antwerpsche Sint Lucasgilde onder de zinspreuk: Wt ionsten versaemt (2 vols.), Antwerpen: Baggerman; ’s Gravenhage: Nijhoff (1864-1876), volume 1: 211, 234, 239, 245 & 306.
 4. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: DTB-registers (toegangsnummer 5001), 412: 138.
 5. Van Hemeldonck, Godelieve, Kunst en kunstenaars, s.p.: s.n. (2007), (typoscript Felixarchief te Antwerpen), S-499.

Secondary sources

 1. De Vries Azn., A.D., 'Biografische aanteekeningen, betreffende voornamelijk Amsterdamsche schilders, plaatsnijders, enz. en hunne verwanten', Oud-Holland 3 (1885), pp. 55-80, 135-160, 223-240, 303-312, 158.
 2. Elias, Johan E., De vroedschap van Amsterdam, 1578-1795 (2 vols.), Amsterdam: Israel (1963 [1903-1905]). <URL: http://resources.huygens.knaw.nl/retroboeken/elias/>, volume 2: 777.
 3. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008).
 4. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 22, Leipzig: Engelmann (1928).
 5. Turner, Jane (ed.) The dictionary of art (34 vols.), London: Macmillan; New York: Grove (1996).
 6. Van Lerius, Th., Biographies d'artistes anversois (ed. Genard, P.), Antwerpen: P. Kockx; Antwerpen: J.E. Buschmann; Gent: Ad. Hoste (1880-1881), volume 2: 379-389.
 7. Waller, F.G., Biographisch woordenboek van Noord Nederlandsche graveurs, 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff (1938). <URL: https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB06:000001910>, 197.

Metadata

Last update: