Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age
ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Thomas de Keyser

Name:Thomas de Keyser
Gender:male
Born:Amsterdam
Died:Amsterdam buried on
Father:Hendrick de Keyser (1565 - 1621)
Mother:Beyken van Wilderen, alias: Barbara (1569 - 1621)

Marriages:

Children:

Occupation(s):

Occupational address(es):

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Religion DenominationRoman Catholic0000-00-00 0000-00-00
Religion DenominationRemonstrant1631-00-00 1667-00-00
Subject of painting Historiehistoriestukken0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Illustratieanatomische voorstellingen0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Portretportretten0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Portretschutterstukken0000-00-00 0000-00-00

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Artistic
portrayed Frederick Andriesz.
portrayed Loef Frederiks
portrayed Jacob Everts de Wolf
portrayed Jacob le Merchier, alias: Jaques / Jacques
portrayed Loef Frederiks
portrayed Carel Carelszoon Niellius, alias: Charles de Nielles; Carel van Wesel
portrayed Aertgen Huybertsdr. Steck, alias: van Scherpenseel
portrayed Margriet Fredericksdr.
portrayed Aefje Fredericksdr.
portrayed Frederick van Velthuysen
portrayed Josina van Schonevelt
portrayed Frederick van Velthuysen
portrayed Dirck van Velthuysen, alias: Theodor Velthusius
Education and training
master of Henry Stone, alias: Old Stonecertain
pupil of Cornelis Pietersz. van der Voortprobably

References

External biographical records

Primary sources

 1. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: Archief van S. Hart: (gedeeltelijke) toegang op de notariële archieven (toegangsnummer 30452), 390.
 2. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: Archief van de Notarissen ter standplaats Amsterdam (toegangsnummer 5075), 440: 94v (1-6-1626).
 3. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: DTB-registers (toegangsnummer 5001), 75: 83 & 675: 276.

Secondary sources

 1. Adams, Ann Jensen, The paintings of Thomas de Keyser (1596/7-1667). A study of portraiture in seventeenth-century Amsterdam, s.l.: s.n. (1985), (Ph.D. thesis Harvard University).
 2. Briels, Jan, Vlaamse schilders en de dageraad van Hollands Gouden Eeuw, 1585-1630 : met biografieën als bijlage, Antwerpen: Mercatorfonds (1997).
 3. Briels, Jan, Vlaamse schilders in de noordelijke Nederlanden in het begin van de Gouden Eeuw 1585-1630, Haarlem: Becht/Gottmer; Antwerpen: Mercator (1987).
 4. Dudok van Heel, S.A.C., De jonge Rembrandt onder tijdgenoten: godsdienst en schilderkunst in Leiden en Amsterdam, Nijmegen: Nijmegen University Press (2006).
 5. Dudok van Heel, S.A.C., 'De remonstrantse wereld van Rembrandts opdrachtgever Abraham Anthoniszn de Recht', Bulletin van het Rijksmuseum 42 (1994), pp. 334-346, 340.
 6. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008).
 7. Haak, B., Hollandse schilders in de gouden eeuw, Amsterdam: Meulenhoff-Landshoff (1984).
 8. Lugt, Frits, Le portrait-miniature; illustré par la collection de S.M. la Reine de Pays-Bas, Amsterdam: Van Kampen (1917).
 9. Molhuysen, P.C., Blok, P.J., Knappert, L. & Kossmann, F.K.H. (eds.) Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek (10 vols.), Leiden: A.W. Sijthoff (1911-1937), volume 3: 689, 690.
 10. Rogier, L.J., Geschiedenis van het katholicisme in Noord-Nederland in de 16e en de 17e eeuw (3 vols.), Amsterdam: Urbi et orbi (1947), (tweede druk). <URL: http://www.dbnl.org/tekst/rogi002gesc01_01/>, 683.
 11. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 20, Leipzig: Engelmann (1927).
 12. Turner, Jane (ed.) The dictionary of art (34 vols.), London: Macmillan; New York: Grove (1996).
 13. Vulsma-Kappers, M., 'Het nageslacht van Hendrick de Keyser', in: Elenbaas-Bunschoten, E.W.A., Staalenhoef, G., Teutscher, C.H. & Vulsma, R.F. (eds.) Uw Amsterdam: jubileumboek ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de Nederlandse Genealogische Vereniging afdeling Amsterdam en Omstreken, Amsterdam: (1988), pp. 228-240.
 14. Weissman, A.W., 'Het geslacht De Keyser', Oud Holland 22 (1904), pp. 65-91.
 15. Wolleswinkel. E.J., 'De schoonfamilie van de (portret)schilder Thomas de Keyser', De Nederlandsche Leeuw. Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde 118 (2001), pp. 309-328, 320.

Metadata

Last update: