Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age
ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Johannes van Keulen I

Name:Johannes van Keulen
Gender:male
Born:Deventer circa
Died:Amsterdam buried on
Father:Gerrit van Keulen (? - ?)
Mother:Machteld Pouwels (? - ?)

Marriages:

Children:

Occupation(s):

Occupational address(es):

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
No attributes defined

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Business
has business conflict with Casparus Anthonisz. Lootsman, alias: Jasper Theunisz. Lootsman
has business conflict with Jan Loots, alias: Johannes Loots
has business relation with Jan Jansz. van Loon, alias: Johannes van Loon
has business relation with Pieter Goos
has business relation with Jacobus Robijn
Publishing and printing
buys / inherits stock from Hendrick Doncker I
sells / leaves stock to Gerard van Keulen

References

External biographical records

Primary sources

  1. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: Archief van de Gilden en het Brouwerscollege (toegangsnr. 366), 65: 129 (22-08-1678)

Secondary sources

  1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
  2. Kleerkooper, M.M. & Van Stockum, W.P., De boekhandel te Amsterdam voornamelijk in de 17e eeuw: biographische en geschiedkundige aanteekeningen (2 vols.), [Bijdragen tot de geschiedenis van den Nederlandschen boekhandel 10], ’s-Gravenhage: Nijhoff (1914), volume 1: 122-123
  3. Kok, M., 'Cartografie van de firma Van Keulen 1674-1880', in: 'In de Gekroonde Lootsman': Het kaarten-, boekuitgevers en instrumentenmakershuis Van Keulen te Amsterdam 1680-1885, Utrecht: HES Uitgevers (1989), pp. 15-43
  4. Keuning, J., 'Johannes van Keulen van Amsterdam en Johannes van keulen van Deventer', Tijdschrift van het Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap LXIX 4 (1952), pp. 415-421
  5. Waller, F.G., Biographisch woordenboek van Noord Nederlandsche graveurs, 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff (1938). <URL: https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB06:000001910>
  6. De Seyn, Eug. M.H., Dessinateurs, graveurs et peintres des anciens Pays-Bas: écoles flamande et hollandaise, Turnhout: Brepols (1947)

Metadata

Last update: