Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age
ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Clement de Jonghe

Gender:male
Born:Brunsbüttel circa
Died:Amsterdam buried on
Father:
Mother:

Marriages:

Children:

Occupation(s):

Occupational address(es):

Attributes

Date startDate end Category Attribute Value
No attributes defined

Relations

Date startDate end Relation Modifier
Business
0000-00-00 0000-00-00has business relation with Jan (van de) Cappelle, alias: Johannes van de Capelle
Publishing and printing
0000-00-00 0000-00-00buys / inherits stock from Rembrandt Harmensz. van Rijn
1659-00-00 1659-00-00sells / leaves stock to Pieter Vogias, alias: Vosias
1679-00-00 1679-00-00sells / leaves stock to Hendrick Sijmonsen Visjager
1679-00-00 1679-00-00sells / leaves stock to Jacobus Robijn

References

External biographical records

Primary sources

  1. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: DTB-registers (toegangsnummer 5001), 464: 279 & 1134: 3.

Secondary sources

  1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008).
  2. Kleerkooper, M.M. & Van Stockum, W.P., De boekhandel te Amsterdam voornamelijk in de 17e eeuw: biographische en geschiedkundige aanteekeningen (2 vols.), [Bijdragen tot de geschiedenis van den Nederlandschen boekhandel 10], ’s-Gravenhage: Nijhoff (1914).
  3. Laurentius, F., Clement de Jonghe (ca. 1624-1677), kunstverkoper in de Gouden Eeuw, Houten: (2010).
  4. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 19, Leipzig: Engelmann (1926).