Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age
ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Lambert Jacobsz.

Name:Lambert Jacobsz.
Gender:male
Born:Amsterdam between and
Died:Leeuwarden
Father:Jacob Theunisz (1569 - 1625)
Mother:Pietertgen Lubbertsdr (1570 - ?)

Marriages:

Children:

Occupation(s):

Occupational address(es):

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Religion DenominationMennonite0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Historiehistoriestukken0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Portretportretten0000-00-00 0000-00-00

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Education and training
master of Heere Innescertain
master of Petrus Schotanusprobably
master of Margaretha Ariaens de Heer, alias: Arjensdr.probably
master of Jacobus Sibrandi Mancadanprobably
master of Abraham Lambertsz van den Tempelcertain
master of Jacob Adriaensz Backerprobably
master of Govert Flinck, alias: Govaert Flinckcertain

References

External biographical records

Secondary sources

  1. Bakker, Piet, Gezicht op Leeuwarden. Schilders in Friesland en de markt voor schilderijen in de Gouden Eeuw, s.l.: s.n. (2008), (Proefschrift, Universiteit van Amsterdam).
  2. Dirkse, P., 'Jacob ontvangt het bebloede kleed van Jozef, door Lambert Jacobsz', Catharijnebrief 57 (1997), pp. 14-18.
  3. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008).
  4. Haak, B., Hollandse schilders in de gouden eeuw, Amsterdam: Meulenhoff-Landshoff (1984).
  5. Halbertsma, Marlite, 'Lambert Jacobsz, een Amsterdammer in Leeuwarden', De Vrije Fries 52 (1972), pp. 15-25.
  6. Mans, Veerle, Breuker, Philippus & Karstkarel, Peter, Margareta de Heer (circa 1600-circa 1665): dé Friese kunstenares van de zeventiende eeuw, Leeuwarden / Ljouwert: Friese Pers Boekerij; Leeuwarden: Fries Museum (2002).
  7. Straat, H.L., 'Lambert Jacobsz, Schilder', De Vrije Fries 28 (1925), pp. 53-94.
  8. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 18, Leipzig: Engelmann (1925).
  9. Turner, Jane (ed.) The dictionary of art (34 vols.), London: Macmillan; New York: Grove (1996).

Metadata

Last update: