Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age
ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Peeter Moerentorf

Name:Peeter Moerentorf
Gender:male
Born:Antwerpen
Died:Antwerpen
Father:Jacques Moerentorf (? - 1558)
Mother:Adriana Gras (1514 - 1598)

Marriages:

Children:

Occupation(s):

Occupational address(es):

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
No attributes defined

Relations

Relation Modifier Date startDate end
No relations defined

References

Secondary sources

  1. Van der Straelen, J.B., Geslagt-lyste der nakomelingen van den vermaerden Christoffel Plantin, koninglyken aerts-boekdrukker, binnen de stad Antwerpen; waer by gevoegd is eene geslagt-lyste der familie Mouretorff alias Moretus. Alles met groote moeyte en neerstigheyd uyt oorspronkelyke stukken en bewysbare bescheeden verzameld en opgesteld en met historische aenteekeningen en wapens verrykt en opgehelderd (ed. Moons-van der Straelen, P.Th.), Antwerpen: P.E. Janssens (1858)

Metadata

Last update: