Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age
ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Dirck van Hoogstraten

Name:Dirck van Hoogstraten
Name variants:Theodoor van Hoogstraten
Gender:male
Born:Antwerpen or
Died:Dordrecht
Father:Hans van Hoogstraten, alias: Jan (1568 - 1605)
Mother:Janneken Wale (? - 1622)

Marriages:

Children:

Occupation(s):

Occupational address(es):

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Religion DenominationMennonite0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Genregenrestukken0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Historiehistoriestukken0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Landschaplandschappen0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Portretportretten0000-00-00 0000-00-00

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Education and training
master of Samuel Dircksz van Hoogstratencertain
master of Nicolaes Couwenberg, alias: Niclaes / Nicolo Couwenberghcertain

References

External biographical records

Primary sources

 1. Houbraken, Arn., De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen, waar van 'er vele met hunne beeltenissen ten tooneel verschynen, .. zynde een vervolg op het schilderboek van K. van Mander (3 vols.), Amsterdam: Arnold Houbraken (1718-1721), volume 1: 159-162

Secondary sources

 1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
 2. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 17, Leipzig: Engelmann (1924)
 3. Von Würzbach, Alfred, Niederländisches Künstler-Lexikon (3 vols.), Leipzig: Halm und Goldmann (1906-1911). <URL: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/wurzbach1906ga>
 4. Molhuysen, P.C., Blok, P.J., Knappert, L. & Kossmann, F.K.H. (eds.) Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek (10 vols.), Leiden: A.W. Sijthoff (1911-1937), volume 4: 779-780
 5. Citroen, Karel, Dutch goldsmiths' and silversmiths' marks and names prior to 1812: a descriptive and critical repertory, Leiden: Primavera Pers (1993)
 6. Voet, Elias & Van Gelder. H.E., Merken van Haagsche goud- en zilversmeden, voorafgegaan door Haagsche goud- en zilversmeden uit de XVIe, XVIIe en XVIIIe eeuw, 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff (1941), 69
 7. Waller, F.G., Biographisch woordenboek van Noord Nederlandsche graveurs, 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff (1938). <URL: https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB06:000001910>
 8. Brusati, Celeste, Artifice and Illusion: The Art and Writing of Samuel Van Hoogstraten, Chicago & London: The University of Chicago Press (1995)
 9. Thissen, Peter Gerardus Bernardus, Werk, netwerk en letterwerk van de familie Van Hoogstraten in de zeventiende eeuw: sociaal-economische en sociaal-culturele achtergronden van geletterden in de Republiek, Amsterdam & Maarssen: APA-Holland Universiteits Pers (1994). <URL: https://hdl.handle.net/2066/145899>
 10. Briels, Jan, Vlaamse schilders en de dageraad van Hollands Gouden Eeuw, 1585-1630 : met biografieën als bijlage, Antwerpen: Mercatorfonds (1997)
 11. Buijsen, E. (ed.) Haagse schilders in de Gouden Eeuw : het Hoogsteder Lexicon van alle schilders werkzaam in Den Haag 1600-1700, Den Haag: Kunsthandel Hoogsteder & Hoogsteder; Zwolle: Waanders (1998)

Metadata

Last update: