Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age
ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Jacob Hoefnagel

Gender:male
Born:Antwerpen
Died:Hamburg before
Father:Joris Hoefnagel, alias: Georg Hoefnagel (1542 - 1600)
Mother:Susanna van Oncken, alias: Susanna van Onssen (? - ?)

Marriages:

Children:

Occupation(s):

Occupational address(es):

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Identity Incorrect nameJan Hoefnagel0000-00-00 0000-00-00
Religion DenominationReformed0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Allegorieemblemata0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Dierendieren0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Geografie en cosmografietopografische afbeeldingen0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Historiemythologische voorstellingen0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Illustratienatuurwetenschappelijke afbeeldingen0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Landschaplandschappen0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Portretportretten0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Stillevenstillevens0000-00-00 0000-00-00

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Artistic
collaborated with Joris Hoefnagel, alias: Georg Hoefnagel
Business
is employee of Rudolf II. (HRR)
Education and training
pupil of Abraham Liesaertcertain

References

External biographical records

Primary sources

  1. Rombouts, Ph. & Van Lerius, Th., De Liggeren en andere historische archieven der Antwerpsche Sint Lucasgilde onder de zinspreuk: Wt ionsten versaemt (2 vols.), Antwerpen: Baggerman; ’s Gravenhage: Nijhoff (1864-1876).
  2. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: DTB-registers (toegangsnummer 5001), 41: 28.

Secondary sources

  1. Briels, Jan, Vlaamse schilders in de noordelijke Nederlanden in het begin van de Gouden Eeuw 1585-1630, Haarlem: Becht/Gottmer; Antwerpen: Mercator (1987).
  2. De Vries Azn., A.D., 'Biografische aanteekeningen, betreffende voornamelijk Amsterdamsche schilders, plaatsnijders, enz. en hunne verwanten', Oud-Holland 3 (1885), pp. 55-80, 135-160, 223-240, 303-312, 151.
  3. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008).
  4. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 17, Leipzig: Engelmann (1924).
  5. Van der Willigen, Adriaan & Meijer, Fred G., A dictionary of Dutch and Flemish still-life painters working in oils, 1525-1725, Leiden: Primavera Press (2003).
  6. Vignau-Wilberg, Thea, Archetypa studiaque patris Georgii Hoefnagelii, 1592 : Natur, Dichtung und Wissenschaft in der Kunst um 1600 / nature, poetry and science in art around 1600, München: Staatliche Graphische Sammlung (1994), 20-28.

Metadata

Last update: