Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age
ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Nicolaes van Helt Stocade

Name:Nicolaes van Helt Stocade
Gender:male
Born:Nijmegen between and
Died:Amsterdam buried on
Father:
Mother:

Marriages:

Children:

Occupation(s):

Occupational address(es):

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Religion DenominationReformed0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Allegorieallegorieën0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Historiehistoriestukken0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Landschaplandschappen0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Portretportretten0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Portretgroepsportretten0000-00-00 0000-00-00

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Artistic
used as a model Catharina Janscertain
Friendship
travelling-companion of Jan Asselyn
Housing
landlord of Jan Oly

References

External biographical records

Primary sources

 1. De Bie, Cornelis, Het gulden cabinet van de edel vrij schilder const, inhoudende den lof vande vermarste schilders, architecte, beldthowers ende plaetsnijders van deze eeuw, Antwerpen: Jan Meyssens (1661), 312.
 2. Houbraken, Arn., De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen, waar van 'er vele met hunne beeltenissen ten tooneel verschynen, .. zynde een vervolg op het schilderboek van K. van Mander (3 vols.), Amsterdam: Arnold Houbraken (1718-1721), volume 1: 364-365 & volume 3: 64-65 (sub Jan Asselyn).

Secondary sources

 1. Bierens de Haan, Johan Carel & Ekkart, Rudi (eds.) Gelderse Gezichten. Drie eeuwen portretkunst in Gelderland 1550-1850, Zwolle: Waanders (2002).
 2. Bredius, A., 'Archiefsprokkelingen: I de Schilder Johannes Houwaert; II de Schilders Jan Oly en Hendrick Oly; III een schilders-contract', Oud-Holland 48 (1931), pp. 224-226.
 3. Bredius, A., 'Het Schildersregister van de Amsterdamse "Stads Doctor" Jan Sysmus I, II, III', Oud-Holland 8 (1890), pp. 1-17, 217-234, 297-313, 304.
 4. Bredius, A., 'Het Schildersregister van de Amsterdamse "Stads Doctor" Jan Sysmus IV', Oud-Holland 9 (1891), pp. 137-149.
 5. De Waag, "Vande schilders binne dezer Stadt." Nijmeegse schilders uit de zeventiende en achttiende eeuw., Nijmegen: (1962), 25-34.
 6. Demonts, L., 'Nicolas van Helt Stockade. Nimêgue 1614, enterré à Amsterdam le 26 Nov. 1669', Revue de l'art ancien 68 (1935) 68 (1935), pp. 69-84.
 7. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008).
 8. Haak, B., Hollandse schilders in de gouden eeuw, Amsterdam: Meulenhoff-Landshoff (1984).
 9. Levert, Stephanie, "Étrangers, mais habitués en cette ville de Paris". Les artistes néerlandais à Paris (1550-1700) : une prosopographie, Paris: s.n. (2017), (Proefschrift Universiteit Utrecht).
 10. Moes, E.W., 'Nicolaes van Helt-Stocade', Amsterdams Jaarboekje(1902), pp. 69-105.
 11. Molhuysen, P.C., Blok, P.J., Knappert, L. & Kossmann, F.K.H. (eds.) Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek (10 vols.), Leiden: A.W. Sijthoff (1911-1937), volume 3: 568-569.
 12. Scheltema, P., Rembrand: Redevoering over het leven en de verdiensten van Rembrand van Rijn, met eene menigte geschiedkundige bijlagen meerendeels uit echte bronnen geput, Amsterdam: P.N. van Kampen (1853), 69.
 13. Van der Velden, J., Nicolaes van Helt Stockade, s.l.: s.n. (1993), (Doctoraalscriptie KUN, Nijmegen 1993).
 14. Van der Velden, Jelka, Nicolaes van Helt-Stocade, (1993), (ongepubliceerde doctoraalscriptie Kath.Universiteit Nijmegen 1993).
 15. Von Würzbach, Alfred, Niederländisches Künstler-Lexikon (3 vols.), Leipzig: Halm und Goldmann (1906-1911). <URL: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/wurzbach1906ga>.

Metadata

Last update: