Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age
ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Willem de Heer

Gender:male
Born:Leeuwarden Between and
Died:Amsterdam buried on
Father:Gerrit Arjens de Heer, alias: Gerard Adriaansz. / Adriaenssen (1606 - ca. 1670)
Mother:Trijntje Jans (? - ?)

Marriages:

Children:

Occupation(s):

Occupational address(es):

Attributes

Date startDate end Category Attribute Value
0000-00-00 0000-00-00Subject of painting Diereninsecten
0000-00-00 0000-00-00Subject of painting Dierenvogels
0000-00-00 0000-00-00Subject of painting Illustratienatuurwetenschappelijke afbeeldingen
0000-00-00 0000-00-00Subject of painting Stillevenbloemstillevens

Relations

Date startDate end Relation Modifier
Artistic
0000-00-00 0000-00-00worked under commission for Agneta Block, alias: Agnes

References

Secondary sources

  1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008).
  2. Mans, Veerle, Breuker, Philippus & Karstkarel, Peter, Margareta de Heer (circa 1600-circa 1665): dé Friese kunstenares van de zeventiende eeuw, Leeuwarden / Ljouwert: Friese Pers Boekerij; Leeuwarden: Fries Museum (2002).
  3. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 16, Leipzig: Engelmann (1923).