Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age
ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Reynier de la Haye

Name:Reynier de la Haye
Gender:male
Born:Den Haag circa
Died:
Father:Hendrik de la Haye (? - 1662)
Mother:Adriana Smulders (? - ?)

Marriages:

Children:

Occupation(s):

Occupational address(es):

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Religion DenominationReformed0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Genregenrestukken0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Historiehistoriestukken0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Portretportretten0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Portretgroepsportretten0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Stillevenbloemstillevens0000-00-00 0000-00-00

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Education and training
pupil of Adriaen Hannemancertain

References

External biographical records

Primary sources

 1. Stadsarchief Rotterdam, Rotterdam: DTB-registers (toegangsnummer 1.02), 66: s.p.
 2. Het Utrechts Archief, Utrecht: DTB-registers Utrecht (toegangsnummer 711), 6: 317 & 129: 269
 3. Het Utrechts Archief, Utrecht: Notarissen in de stad Utrecht (toegangsnummer 34-4), U056a002: 24 (17-2-1663) & U070a005: 152 (20-4-1671)
 4. Archief Eemland, Amersfoort: Notarissen te Amersfoort, 1604-1925, AT014a001 (11-11-1671)
 5. Haags Gemeentearchief, Den Haag: Doop-, trouw- en begraafregisters (toegangsnummer 0377-01)
 6. Rombouts, Ph. & Van Lerius, Th., De Liggeren en andere historische archieven der Antwerpsche Sint Lucasgilde onder de zinspreuk: Wt ionsten versaemt (2 vols.), Antwerpen: Baggerman; ’s Gravenhage: Nijhoff (1864-1876), volume 2: 418, 426 & 436

Secondary sources

 1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
 2. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 22, Leipzig: Engelmann (1928)
 3. Muller Fzn, S., Schilders- vereenigingen te Utrecht: bescheiden uit het gemeente archief [Utrechtsche archieven I], Utrecht: Beijers (1880)
 4. Bok, Marten Jan, Vraag en aanbod op de Nederlandse kunstmarkt, 1580-1700, s.l.: s.n. (1994), (Proefschrift, Universiteit Utrecht)
 5. Van der Burg, A.P.J., 'Von der Planitz', De Nederlandsche Leeuw 105 (1988), pp. 47-48
 6. De Savornin Lohman, R.C.C., 'Von der Planitz', De Nederlandsche Leeuw 98 (1981), pp. 126-127
 7. Obreen, Fr.D.O., Archief voor Nederlandsche kunstgeschiedenis. Verzameling van Meerendeels onuitgegeven berichten en mededeelingen betreffende Nederlandsche schilders, plaatsnijders, beeldhouwers, bouwmeesters, juweliers, goud- en zilverdrijvers, smeden, stempelsnijders, tapijtwevers, borduurwerkers, plateelbakkers, ivoorsnijders, glasschilders, ingenieurs, landmeters, kaartmakers, verlichters, lettersnijders, schoonschrijvers, boekbinders, enz. (7 vols.), Rotterdam: Van Hengel & Eeltjes (1877-1890), volume 4: 78 (22-7-1660), volume 4: 82 (31-8-1662), volume 4: 150 (31-8-1662), volume 5: 131 (30-8-1662) & volume 5: 156 (1660)
 8. Van der Willigen, Adriaan & Meijer, Fred G., A dictionary of Dutch and Flemish still-life painters working in oils, 1525-1725, Leiden: Primavera Press (2003)

Metadata

Last update: