Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age
ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Dirck Hals

Gender:male
Born:Haarlem baptized on
Died:Haarlem buried on
Father:Franchois Hals (1542 - 1610)
Mother:Adriana Geertenryck, alias: Geestenryck (1552 - 1616)

Marriages:

Children:

Occupation(s):

Occupational address(es):

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Membership chamber of rethorics HaarlemDe Wyngaertrancken0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Genregenrestukken0000-00-00 0000-00-00

Relations

Relation Modifier Date startDate end
No relations defined

References

External biographical records

Secondary sources

  1. Briels, Jan, Vlaamse schilders en de dageraad van Hollands Gouden Eeuw, 1585-1630 : met biografieën als bijlage, Antwerpen: Mercatorfonds (1997).
  2. Briels, Jan, Vlaamse schilders in de noordelijke Nederlanden in het begin van de Gouden Eeuw 1585-1630, Haarlem: Becht/Gottmer; Antwerpen: Mercator (1987).
  3. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008).
  4. Haak, B., Hollandse schilders in de gouden eeuw, Amsterdam: Meulenhoff-Landshoff (1984).
  5. Miedema, Hessel, De archiefbescheiden van het St. Lukasgilde te Haarlem, 1497-1798, Alphen aan den Rijn: Canaletto (1980).
  6. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 15, Leipzig: Engelmann (1922).
  7. Thierry de Bye Dólleman, M., 'Vier verschillende families "Hals" te Haarlem', Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie 28 (1974), pp. 182-212.
  8. Turner, Jane (ed.) The dictionary of art (34 vols.), London: Macmillan; New York: Grove (1996).
  9. Van der Willigen Pz, A., Les artistes de Harlem. Notices historiques avec un précis sur la gilde de St. Luc, La Haye: Mart. Nijhoff (1870).

Metadata

Last update: