Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age
ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Antonie Claesz de Grebber

Name:Antonie Claesz de Grebber
Gender:male
Born:Haarlem circa
Died:Amsterdam buried on
Father:Claes Pietersz de Grebber (1590 - 1650)
Mother:

Marriages:

Children:

Occupation(s):

Occupational address(es):

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Religion DenominationRoman Catholic0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Allegorieallegorieën0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Historiehistoriestukken0000-00-00 0000-00-00

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Artistic
collaborated with Jan van Pee, alias: Peene
worked under commission for Gerrit (van) Uylenburgh, alias: Gerard Uijlenburg
Education and training
master of Willem van Ingen, alias: Guillelmo van Ingenprobably
master of Jan Baptist Wellekenscertain
Friendship
assisted at marriage Bartholomeus Eggers
witnessed baptism of Pieter de Grebber

References

External biographical records

Primary sources

 1. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: DTB-registers (toegangsnummer 5001), 305: 7

Secondary sources

 1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
 2. Mautner, Wilhelm, 'Onbekende Meesters - Onbekende Werken', Oud-Holland 58 (1941), pp. 38-48
 3. Van Eeghen, I.H., 'Het Amsterdamse Sint Lucasgilde in de 17de eeuw', Jaarboek Amstelodamum 61 (1969), pp. 65-102
 4. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 14, Leipzig: Engelmann (1921)
 5. Lammertse, Friso & Van der Veen, Jaap, Uylenburgh & Zoon: kunst en commercie van Rembrandt tot De Lairesse, 1625-1675, Zwolle: Waanders; Amsterdam: Museum Het Rembrandthuis (2006)
 6. Waiboer, Adriaan E., Gabriel Metsu: Life and Work. A catalogue raisonné, New Haven / London: Yale University Press (2012), 9
 7. Scheltema, P., Rembrand: Redevoering over het leven en de verdiensten van Rembrand van Rijn, met eene menigte geschiedkundige bijlagen meerendeels uit echte bronnen geput, Amsterdam: P.N. van Kampen (1853), 71
 8. Bredius, A., 'Italiaansche schilderijen in 1672 door Amsterdamsche en Haagsche schilders beoordeeld', Oud-Holland 4 (1886), pp. 41-46
 9. De Vries Azn., A.D., 'Biografische aanteekeningen, betreffende voornamelijk Amsterdamsche schilders, plaatsnijders, enz. en hunne verwanten', Oud-Holland 3 (1885), pp. 55-80, 135-160, 223-240, 303-312, 146
 10. Van der Willigen Pz, A., Les artistes de Harlem. Notices historiques avec un précis sur la gilde de St. Luc, La Haye: Mart. Nijhoff (1870)

Metadata

Last update: