Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age
ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Wybrand Simonsz. de Geest

Gender:male
Born:Leeuwarden
Died:Leeuwarden after
Father:Simon Juckes (? - 1604)
Mother:Wyts Wybrens (? - 1628)

Marriages:

Children:

Occupation(s):

Occupational address(es):

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Identity Nickname (Bentvueghels)De Friesche Adelaar0000-00-00 0000-00-00
Religion DenominationRoman Catholic0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Historiehistoriestukken0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Portretportretten0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Portretgroepsportretten0000-00-00 0000-00-00
Wealth Gross wealth10000-0-01672-00-00 1672-00-00

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Education and training
master of Jacob Potmacertain
master of Jan Jansz. de Stommeprobably
master of Mathijs Haringhsprobably
master of Julius de Geest, alias: Julius Felix de Geestcertain
pupil of Simon Juckescertain
pupil of Doede Juckescertain
pupil of Abraham Bloemaertcertain
Friendship
received contribution in album amicorum from Gerrit Vredeman, alias: Gerart Vredaman Frison
received contribution in album amicorum from Jan Gerritsz. van Heemskerck van Beest
received contribution in album amicorum from Mathijs Haringhs
received contribution in album amicorum from Cornelis Cornelisz. Quackel, alias: Cornelis Gerritsz. Quackel
received contribution in album amicorum from Jan Aerntsz. van Brienen, alias: de Hell gezegd Brienen
received contribution in album amicorum from Louis Beaubrun, alias: Bobrun
received contribution in album amicorum from Antoni Ambrosiusz. Schouten, alias: Ciamellare; Chambelaer
received contribution in album amicorum from Quintynus de Waerdt
received contribution in album amicorum from Meyndert Pietersz. Voskuijl
received contribution in album amicorum from Wouter Pietersz. Crabeth II, alias: Wouter Guartier
received contribution in album amicorum from Willem van Loon
received contribution in album amicorum from Abraham van Mildert
received contribution in album amicorum from Leonard Bramer
received contribution in album amicorum from Pieter Pietersz. de Molijn
received contribution in album amicorum from Cornelis van Poelenburch

References

External biographical records

Primary sources

 1. Historisch gemeente-archief, Franeker: Oud Archief Franeker, 10: 614a.
 2. Houbraken, Arn., De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen, waar van 'er vele met hunne beeltenissen ten tooneel verschynen, .. zynde een vervolg op het schilderboek van K. van Mander (3 vols.), Amsterdam: Arnold Houbraken (1718-1721), volume 1: 147-149.

Secondary sources

 1. Bakker, Piet, Gezicht op Leeuwarden. Schilders in Friesland en de markt voor schilderijen in de Gouden Eeuw, s.l.: s.n. (2008), (Proefschrift, Universiteit van Amsterdam), 198-199.
 2. De Vries, Lyckle, Wybrand de Geest : ’De Friessche Adelaar’ portretschilder in Leeuwarden 1592 - c.1661, met een catalogus van zijn werk in het Fries Museum, Leeuwarden: De Tille (1982).
 3. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008).
 4. Haak, B., Hollandse schilders in de gouden eeuw, Amsterdam: Meulenhoff-Landshoff (1984).
 5. Hofstede de Groot, C., 'Het vriendenalbum van Wibrand Symonszoon de Geest', Oud-Holland 7 (1889), pp. 235-240.
 6. Levert, Stephanie, "Étrangers, mais habitués en cette ville de Paris". Les artistes néerlandais à Paris (1550-1700) : une prosopographie, Paris: s.n. (2017), (Proefschrift Universiteit Utrecht).
 7. Meißner, Günter, Allgemeines Künstler-Lexikon: die bildenden Künstler aller Zeiten und Völker, Teil 51, München-Leipzig: Saur (2006).
 8. Molhuysen, P.C., Blok, P.J., Knappert, L. & Kossmann, F.K.H. (eds.) Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek (10 vols.), Leiden: A.W. Sijthoff (1911-1937), volume 3: 439.
 9. Nijboer, Harm, 'Copy, edit & paste. Prentcultuur en zilverwerk', Fryslân Historisch Tijdschrift 20, nr. 6 (2014), pp. 16-20.
 10. Roethlisberger, Marcel G. & Bok, Marten Jan, Abraham Bloemaert and his sons, paintings and prints (2 vols.), [Aetas aurea 11], Doornspijk: Davaco (1993).
 11. Rogier, L.J., Geschiedenis van het katholicisme in Noord-Nederland in de 16e en de 17e eeuw (3 vols.), Amsterdam: Urbi et orbi (1947), (tweede druk). <URL: http://www.dbnl.org/tekst/rogi002gesc01_01/>.
 12. Turner, Jane (ed.) The dictionary of art (34 vols.), London: Macmillan; New York: Grove (1996).
 13. Wassenbergh, A., De portretkunst in Friesland in de zeventiende eeuw, Lochum: De Tijdstroom (1967).

Metadata

Last update: