Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age
ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Wybrand Simonsz. de Geest

Gender:male
Born:Leeuwarden
Died:Leeuwarden after
Father:Simon Juckes (? - 1604)
Mother:Wyts Wybrens (? - 1628)

Marriages:

Children:

Occupation(s):

Occupational address(es):

Attributes

Date startDate end Category Attribute Value
0000-00-00 0000-00-00Identity Nickname (Bentvueghels)De Friesche Adelaar
0000-00-00 0000-00-00Religion DenominationRoman Catholic
0000-00-00 0000-00-00Subject of painting Historiehistoriestukken
0000-00-00 0000-00-00Subject of painting Portretportretten
0000-00-00 0000-00-00Subject of painting Portretgroepsportretten
1672-00-00 1672-00-00Wealth Gross wealth10000-0-0

Relations

Date startDate end Relation Modifier
Education and training
0000-00-00 0000-00-00master of Jacob Potmacertain
0000-00-00 0000-00-00master of Jan Jansz. de Stommeprobably
0000-00-00 0000-00-00master of Mathijs Haringhsprobably
0000-00-00 0000-00-00master of Julius de Geest, alias: Julius Felix de Geestcertain
0000-00-00 0000-00-00pupil of Simon Juckescertain
0000-00-00 0000-00-00pupil of Doede Juckescertain
1613-08-00 1614-04-00pupil of Abraham Bloemaertcertain
Friendship
0000-00-00 0000-00-00received contribution in album amicorum from Gerrit Vredeman, alias: Gerart Vredaman Frison
0000-00-00 0000-00-00received contribution in album amicorum from Jan Gerritsz. van Heemskerck van Beest
1611-10-10 1611-10-10received contribution in album amicorum from Mathijs Haringhs
1613-00-00 1613-00-00received contribution in album amicorum from Cornelis Cornelisz. Quackel, alias: Cornelis Gerritsz. Quackel
1614-00-00 1614-00-00received contribution in album amicorum from Jan Aerntsz. van Brienen, alias: de Hell gezegd Brienen
1614-00-00 1614-00-00received contribution in album amicorum from Louis Beaubrun, alias: Bobrun
1614-04-01 1614-04-01received contribution in album amicorum from Antoni Ambrosiusz. Schouten, alias: Ciamellare; Chambelaer
1614-04-01 1614-04-01received contribution in album amicorum from Quintynus de Waerdt
1615-00-00 1615-00-00received contribution in album amicorum from Meyndert Pietersz. Voskuijl
1615-00-00 1615-00-00received contribution in album amicorum from Wouter Pietersz. Crabeth II, alias: Wouter Guartier
1615-08-25 1615-08-25received contribution in album amicorum from Willem van Loon
1616-00-00 1616-00-00received contribution in album amicorum from Abraham van Mildert
1616-02-15 1616-02-15received contribution in album amicorum from Leonard Bramer
1616-06-06 1616-06-06received contribution in album amicorum from Pieter Pietersz. de Molijn
1617-00-00 1617-00-00received contribution in album amicorum from Cornelis van Poelenburch

References

External biographical records

Primary sources

 1. Historisch gemeente-archief, Franeker: Oud Archief Franeker, 10: 614a.
 2. Houbraken, Arn., De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen, waar van 'er vele met hunne beeltenissen ten tooneel verschynen, .. zynde een vervolg op het schilderboek van K. van Mander (3 vols.), Amsterdam: Arnold Houbraken (1718-1721), volume 1: 147-149.

Secondary sources

 1. Bakker, Piet, Gezicht op Leeuwarden. Schilders in Friesland en de markt voor schilderijen in de Gouden Eeuw, s.l.: s.n. (2008), (Proefschrift, Universiteit van Amsterdam), 198-199.
 2. De Vries, Lyckle, Wybrand de Geest : ’De Friessche Adelaar’ portretschilder in Leeuwarden 1592 - c.1661, met een catalogus van zijn werk in het Fries Museum, Leeuwarden: De Tille (1982).
 3. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008).
 4. Haak, B., Hollandse schilders in de gouden eeuw, Amsterdam: Meulenhoff-Landshoff (1984).
 5. Hofstede de Groot, C., 'Het vriendenalbum van Wibrand Symonszoon de Geest', Oud-Holland 7 (1889), pp. 235-240.
 6. Levert, Stephanie, "Étrangers, mais habitués en cette ville de Paris". Les artistes néerlandais à Paris (1550-1700) : une prosopographie, Paris: s.n. (2017), (Proefschrift Universiteit Utrecht).
 7. Meißner, Günter, Allgemeines Künstler-Lexikon: die bildenden Künstler aller Zeiten und Völker, Teil 51, München-Leipzig: Saur (2006).
 8. Molhuysen, P.C., Blok, P.J., Knappert, L. & Kossmann, F.K.H. (eds.) Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek (10 vols.), Leiden: A.W. Sijthoff (1911-1937), volume 3: 439.
 9. Nijboer, Harm, 'Copy, edit & paste. Prentcultuur en zilverwerk', Fryslân Historisch Tijdschrift 20, nr. 6 (2014), pp. 16-20.
 10. Roethlisberger, Marcel G. & Bok, Marten Jan, Abraham Bloemaert and his sons, paintings and prints (2 vols.), [Aetas aurea 11], Doornspijk: Davaco (1993).
 11. Rogier, L.J., Geschiedenis van het katholicisme in Noord-Nederland in de 16e en de 17e eeuw (3 vols.), Amsterdam: Urbi et orbi (1947), (tweede druk). <URL: http://www.dbnl.org/tekst/rogi002gesc01_01/>.
 12. Turner, Jane (ed.) The dictionary of art (34 vols.), London: Macmillan; New York: Grove (1996).
 13. Wassenbergh, A., De portretkunst in Friesland in de zeventiende eeuw, Lochum: De Tijdstroom (1967).