Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age
ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Hendrick de Fromantiou

Name:Hendrick de Fromantiou
Name variants:Henri de Fromantiou
Gender:male
Born:Maastricht between and
Died:Potsdam (Berlijn)
Father:
Mother:

Marriages:

Children:

Occupation(s):

Occupational address(es):

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Subject of painting Ornamenttrompe l'oeuils0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Stillevenjachtstillevens0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Stillevenvruchtenstillevens0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Stillevenbloemstillevens0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Stillevenvanitasstillevens0000-00-00 0000-00-00

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Artistic
courtly client of Friedrich Wilhelm von Brandenburg
courtly client of Friedrich I. von Preußen
Education and training
master of Fredrick Christiaen Nuglis, alias: Friedrich Christian Nuglisch | Frederik Nugluscertain
pupil of Philips Pouwelsen Wouwermancertain

References

External biographical records

Primary sources

  1. Houbraken, Arn., De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen, waar van 'er vele met hunne beeltenissen ten tooneel verschynen, .. zynde een vervolg op het schilderboek van K. van Mander (3 vols.), Amsterdam: Arnold Houbraken (1718-1721).
  2. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: DTB-registers (toegangsnummer 5001), 689: 7.

Secondary sources

  1. Bredius, A., 'Italiaansche schilderijen in 1672 door Amsterdamsche en Haagsche schilders beoordeeld', Oud-Holland 4 (1886), pp. 41-46.
  2. Buijsen, E. (ed.) Haagse schilders in de Gouden Eeuw : het Hoogsteder Lexicon van alle schilders werkzaam in Den Haag 1600-1700, Den Haag: Kunsthandel Hoogsteder & Hoogsteder; Zwolle: Waanders (1998).
  3. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008).
  4. Meißner, Günter, Allgemeines Künstler-Lexikon: die bildenden Künstler aller Zeiten und Völker, Teil 45, München-Leipzig: Saur (2005).
  5. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 12, Leipzig: Engelmann (1916).
  6. Van Thiel-Stroman, Irene, 'Biographies 15th-17th century', in: Biesboer, Pieter & Köhler, Neeltje (eds.) Painting in Haarlem 1500-1800: the collection of the Frans Hals Museum, Ghent: Ludion (2006), pp. 99-363, 362-363.
  7. Van der Willigen, Adriaan & Meijer, Fred G., A dictionary of Dutch and Flemish still-life painters working in oils, 1525-1725, Leiden: Primavera Press (2003).

Metadata

Last update: