Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age
ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Ambrosius Francken I

Name:Ambrosius Francken
Gender:male
Born:Herentals between and
Died:Antwerpen
Father:Nicolaes Francken (1520 - 1596)
Mother:Lucia van den Broeck (? - 1574)

Marriages:

Children:

Occupation(s):

Occupational address(es):

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Religion DenominationRoman Catholic0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Historiehistoriestukken0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Portretportretten0000-00-00 0000-00-00

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Education and training
master of Hans Francken, alias: Jan Franckencertain
master of Hieronymus Francken IIcertain
master of Frans Francken II, alias: Franciscuscertain
master of Francoys Martsselaer, alias: Marselaercertain
pupil of Frans Floris I, alias: Frans de Vriendtcertain

References

External biographical records

Primary sources

  1. Duverger, Erik, Antwerpse kunstinventarissen uit de zeventiende eeuw (12 vols.), [Fontes historiae artis Neerlandicae / Bronnen voor de kunstgeschiedenis van de Nederlanden 1-12], Brussel: (1984-2002), volume 2: 73-76 (30-12-1619).

Secondary sources

  1. Gabriëls, Juliane, Een Kempisch schildersgeslacht: de Francken’s : bijdragen tot de geschiedenis van het Nederlandsch romanisme, [Studiën over Herenthals 2], Hoogstraten: Haseldonckx (1930).
  2. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008).
  3. Levert, Stephanie, "Étrangers, mais habitués en cette ville de Paris". Les artistes néerlandais à Paris (1550-1700) : une prosopographie, Paris: s.n. (2017), (Proefschrift Universiteit Utrecht).
  4. Meißner, Günter, Allgemeines Künstler-Lexikon: die bildenden Künstler aller Zeiten und Völker, Teil 43, München-Leipzig: Saur (2004).
  5. Peeters, Natasja, 'Brothers in art. Hieronymus and Frans Francken I and their family. Portraits and crypto-portraits in the second half of the sixteenth century', in: Griffey, Erin (ed.) Envisioning self and status. Self-representations in the Low Countries 1400-1700, [Crossways 5], Hull: Association for Low Countries Studies in Great Britain and Ireland (ALCS) (1999), pp. 80-102.
  6. Peeters, Natasja, 'Marked for the Market? Continuity, Collaboration and the Mechanics of Artistic Production of History Painting in the Francken Workshops in Counter-Reformation Antwerp', in: Falkenburg, Reindert, De Jong, Jan, Meijers, Dulcia, Ramakers, Bart & Westermann, Mariet (eds.) Kunst voor de markt / Art for the Market, 1500-1700, [Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek / Netherlands Yearbook for History of Art 50], Zwolle: Waanders Uitgevers (1999), pp. 59-79.
  7. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 12, Leipzig: Engelmann (1916).
  8. Turner, Jane (ed.) The dictionary of art (34 vols.), London: Macmillan; New York: Grove (1996).
  9. Van der Linden, David, 'Coping with crisis. Career strategies of Antwerp painters after 1585', De Zeventiende Eeuw 31 (2015), pp. 18-54. <URL: http://doi.org/10.18352/dze.10126>.

Metadata

Last update: