Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age
ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Willem de Fouchier

Name:Willem de Fouchier
Name variants:Willem de Fouchier (I & II)
Gender:male
Born:Bergen op Zoom between and
Died:Amsterdam
Father:Paulus de Fouchier, alias: N. Fauchier (1644 - 1717)
Mother:Adriana Orck, alias: Orrock (1643 - 1728)

Marriages:

Children:

Occupation(s):

Occupational address(es):

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Subject of painting Dierenvogels0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Genregenrestukken0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Historiehistoriestukken0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Landschapjachtscènes0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Stads- en dorpsgezichtenstadsgezichten0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Stillevenbloemstillevens0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Stillevenplanten0000-00-00 0000-00-00

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Education and training
pupil of Paulus de Fouchier, alias: N. Fauchiercertain

References

External biographical records

Primary sources

  1. Het Utrechts Archief, Utrecht: Notarissen in de stad Utrecht (toegangsnummer 34-4), U184a002: akte 66 (26-10-1730)
  2. Weyerman, Jacob Campo, De levens-beschryvingen der Nederlandsche konst-schilders en konst-schilderessen : met een uytbreyding over de schilder-konst der ouden (4 vols.), 's Gravenhage: de wed. E. Boucquet, H. Scheurleer, F. Boucquet, en J. de Jongh; Dordrecht: Ab. Blussé en zoon (1729-1769), volume 3: 139, 409-446 & volume 4: 102-103

Secondary sources

  1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
  2. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 12, Leipzig: Engelmann (1916)
  3. Meißner, Günter, Allgemeines Künstler-Lexikon: die bildenden Künstler aller Zeiten und Völker, Teil 43, München-Leipzig: Saur (2004)
  4. Allard, H.J., 'Genealogische Studiën I. Een onbekende familietak der Huygensen', Dietsche Warande. Nieuwe reeks 1 (1876), pp. 409-428. <URL: http://www.dbnl.org/titels/titel.php?id=_die003187601>, 416
  5. Bijleveld, W.J.J.C., 'Het huisboek van Jan Huygens', De Nederlandsche Leeuw 65 (1948), pp. 285-298, 291

Metadata