Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age
ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Pieter Jacobsz. Duyfhuysen

Name:Pieter Jacobsz. Duyfhuysen
Gender:male
Born:Rotterdam between and
Died:Rotterdam buried on
Father:Jacob Huijbertsz. Duijfhuijs (ca. 1568 - 1640)
Mother:Elisabeth Jaspersdr. (ca. 1572 - 1652)

Marriages:

Children:

Occupation(s):

Occupational address(es):

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Subject of painting Genreschuurinterieurs0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Historiehistoriestukken0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Landschaplandschappen0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Portretportretten0000-00-00 0000-00-00

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Education and training
pupil of Jan Simonsz. van der Beeck, alias: Johannes Torrentiusprobably

References

External biographical records

Secondary sources

  1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
  2. Van de Watering, W.L., 'Pieter Duyfhuysen (1608-1677): een reconstructie van het oeuvre van een vergeten Rotterdamse schilder van boereninterieurs', Jahrbuch Preussischer Kulturbesitz 4 (1987), pp. 357-383
  3. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 10, Leipzig: Engelmann (1914)
  4. Meißner, Günter, Allgemeines Künstler-Lexikon: die bildenden Künstler aller Zeiten und Völker, Teil 31, München-Leipzig: Saur (2002)
  5. Van der Hoeven, L.M., 'De nalatenschap van Huijbrecht Adriaensz. van der Hoeve (1700): pretenties en erfgenamen. Een onderzoek naar aanleiding van een 18e-eeuws handschrift', Ons Voorgeslacht. Maandblad van de Hollandse vereniging voor genealogie 69 (2014), pp. 265-317, 298
  6. Van der Zeeuw, Liesbeth, 'Naamlijst van zeventiende-eeuwse Rotterdamse schilders', in: Schadee, Nora (ed.) Rotterdamse meesters uit de Gouden Eeuw, Zwolle: Waanders; Rotterdam: Historisch Museum (1994), pp. 269-312
  7. Roelofsz, Annelien, 'Schilders in zeventiende-eeuws Rotterdam', in: Schadee, Nora (ed.) Rotterdamse meesters uit de Gouden Eeuw, Zwolle: Waanders; Rotterdam: Historisch Museum (1994), pp. 15-30
  8. Van der Willigen, Adriaan & Meijer, Fred G., A dictionary of Dutch and Flemish still-life painters working in oils, 1525-1725, Leiden: Primavera Press (2003)

Metadata