Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age
ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Heyman Dullaert, alias: Heymen of Heiman Dullaert

Gender:male
Born:Rotterdam
Died:Rotterdam
Father:Cornelis Michielsz Dullaert (? - 1692)
Mother:Fytgen Heymensdr van Melisdyck, alias: Sophia (? - 1644)

Marriages:

Children:

Occupation(s):

Occupational address(es):

Attributes

Date startDate end Category Attribute Value
1658-00-00 0000-00-00Religion DenominationWalloon Reformed
0000-00-00 0000-00-00Subject of painting Genregenrestukken
0000-00-00 0000-00-00Subject of painting Historiepastorales
0000-00-00 0000-00-00Subject of painting Historiehistoriestukken
0000-00-00 0000-00-00Subject of painting Ornamenttrompe l'oeuils
0000-00-00 0000-00-00Subject of painting Portretportretten
0000-00-00 0000-00-00Subject of painting Stillevenvruchtenstillevens

Relations

Date startDate end Relation Modifier
Artistic
1655-00-00 1655-00-00portrayed by Philips Aertsz Koninck
Education and training
1653-00-00 1656-00-00pupil of Rembrandt Harmensz. van Rijncertain

References

External biographical records

Primary sources

  1. Stadsarchief Rotterdam, Rotterdam: Oud notarieel archief (toegangsnummer 18), 360: 39 (1-5-1657), 490: 1 (27-12-1655) & 491: 49 (16-1-1657).

Secondary sources

  1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008).
  2. Meißner, Günter, Allgemeines Künstler-Lexikon: die bildenden Künstler aller Zeiten und Völker, Teil 30, München-Leipzig: Saur (2001).
  3. Poelmans, W.J.L., 'Het Rotterdamsche regeeringsgeslacht Dullaert (alias Vethuysen) in de 16e en 17e eeuw', De Nederlandsche Leeuw 43 (1925), pp. 370-376, 374.
  4. Roelofsz, Annelien, 'Schilders in zeventiende-eeuws Rotterdam', in: Schadee, Nora (ed.) Rotterdamse meesters uit de Gouden Eeuw, Zwolle: Waanders; Rotterdam: Historisch Museum (1994), pp. 15-30.
  5. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 10, Leipzig: Engelmann (1914).
  6. Van Putte, P.C.A., Heijmen Dullaert: een biografische studie over de Rotterdamse dichter-schilder; commentaar en taalkundige verklaringen bij zijn gedichten, gevolgd door een fotomechanische heruitgave van zijn dichtwerk (2 vols.), Groningen: Wolters-Noordhoff (1978).
  7. Van der Willigen, Adriaan & Meijer, Fred G., A dictionary of Dutch and Flemish still-life painters working in oils, 1525-1725, Leiden: Primavera Press (2003).
  8. Van der Zeeuw, Liesbeth, 'Naamlijst van zeventiende-eeuwse Rotterdamse schilders', in: Schadee, Nora (ed.) Rotterdamse meesters uit de Gouden Eeuw, Zwolle: Waanders; Rotterdam: Historisch Museum (1994), pp. 269-312.