Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age
ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Cornelis Jacobsz. Delff

Name:Cornelis Jacobsz. Delff
Gender:male
Born:Gouda circa
Died:Delft buried on
Father:Jacob Willemsz. Delff I (ca. 1543 - 1601)
Mother:Maria Joachimsdr. Nagel (? - ca. 1623)

Marriages:

Children:

Occupation(s):

Occupational address(es):

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Subject of painting Keuken- en marktstukkenkeukeninterieurs0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Portretportretten0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Stillevenvruchtenstillevens0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Stillevenjachtstillevens0000-00-00 0000-00-00

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Education and training
master of Gillis Gillisz. de Berghprobably
master of Jan Jansz van Waterwijckcertain
pupil of Cornelis Cornelisz van Haarlemcertain

References

External biographical records

Primary sources

  1. Archief Delft, Delft: DTB-registers (toegangsnummer 14)
  2. Houbraken, Arn., De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen, waar van 'er vele met hunne beeltenissen ten tooneel verschynen, .. zynde een vervolg op het schilderboek van K. van Mander (3 vols.), Amsterdam: Arnold Houbraken (1718-1721), volume 1: 56 (sub Jakob Willemsz Delff)

Secondary sources

  1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
  2. Van Riemsdijk, B.W.F., 'De portretten van Jacob Willemsz Delff en zijne drie zoonen', Oud-Holland 12 (1894), pp. 233-237
  3. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 9, Leipzig: Engelmann (1913)
  4. De Jager, Ronald, 'Meester, leerjongen, leertijd. Een analyse van zeventiende-eeuwse Noord-Nederlandse leerlingcontracten van kunstschilders, goud- en zilversmeden', Oud Holland 104 (1990), pp. 69-110, 100
  5. Meißner, Günter, Allgemeines Künstler-Lexikon: die bildenden Künstler aller Zeiten und Völker, Teil 25, München-Leipzig: Saur (2000)
  6. Haak, B., Hollandse schilders in de gouden eeuw, Amsterdam: Meulenhoff-Landshoff (1984)
  7. Montias, John Michael, Artists and artisans in Delft : a socio-economic study of the seventeenth century, Princeton, N.J.: Princeton University Press (1982)
  8. Van der Willigen, Adriaan & Meijer, Fred G., A dictionary of Dutch and Flemish still-life painters working in oils, 1525-1725, Leiden: Primavera Press (2003)

Metadata

Last update: