Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age
ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Pieter Danckerts de Ry

Name variants:Peter Danckerse de Rij
Gender:male
Born:Amsterdam
Died:Rudininkai
Father:Cornelis Cornelisz. Danckerts, alias: Danckerts de Rij (1561 - 1634)
Mother:Oede Dircksdr. Seijl, alias: Odilia (? - 1651)

Marriages:

Children:

Occupation(s):

Occupational address(es):

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Subject of painting Portretportretten0000-00-00 0000-00-00

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Education and training
pupil of Paulus Jansz Moreelseprobably

References

External biographical records

Secondary sources

  1. Domela Nieuwenhuis Nyegaard, Eric Nicolai, Paulus Moreelse (1571-1638) (2 vols.), s.l.: s.n. (2001), (Proefschrift Universiteit Leiden).
  2. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008).
  3. Kruimel, H.L., 'Proeve eener genealogie van het uitgestorven Amsterdamsche geslacht Danckerts (Danckerts de Ry)', Nederlandsch Archief voor Genealogie en Heraldiek 2 (1940), pp. 97-100, 131-136, 145-148, 176-180, 204-209, 250-254, 282-284.
  4. Meißner, Günter, Allgemeines Künstler-Lexikon: die bildenden Künstler aller Zeiten und Völker, Teil 24, München-Leipzig: Saur (2000).
  5. Middelkoop, Norbert (ed.) Kopstukken, Amsterdammers geportretteerd 1600-1800, Bussum: THOTH; Amsterdam: Amsterdams Historisch Museum (2002).
  6. Noldus, Badeloch, Trade in Good Taste. Relations in Architecture and Culture between the Dutch Republic and the Baltic World in the Seventeenth Century, [Architectura Moderna 2], Turnhout: Brepols Publishers (2004).
  7. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 8, Leipzig: Engelmann (1913).
  8. Van der Veen, Jaap, 'Danckerts en Zonen. Prentuitgevers, plaatsnijders en kunstverkopers te Amsterdam, ca. 1625-1700', in: Kolfin, Elmer & Van der Veen, Jaap (eds.) Gedrukt tot Amsterdam. Amsterdamse prentmakers en -uitgevers in de Gouden Eeuw, Zwolle: Waanders Uitgevers (2011), pp. 58-119.

Metadata

Last update: