Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age
ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Jan Jansz Starter

Name:Jan Jansz Starter
Gender:male
Born:Londen
Died:Hongarije
Father:John Startutt (? - ?)
Mother:Alice Robynson (? - ?)

Marriages:

Children:

Occupation(s):

Occupational address(es):

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Identity MottoJonst baert nijt0000-00-00 0000-00-00
Identity MottoLeer volmaeckt Natuer0000-00-00 0000-00-00
Identity MottoGonst baerd Nijd0000-00-00 0000-00-00
Kinship FiliationTentative0000-00-00 0000-00-00
Membership chamber of rethorics AmsterdamDe Eglantier1612-00-00 1612-00-00

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Artistic
commissioned works of art by Johannes Eillarts Frisius, alias: Giovanni Eillarts / Jan Eijlerts
Business
has business relation with Assuerus Jansz van Londerseel
is employer of Pieter Feddes Harlingensis
Friendship
contributed to the album amicorum from Petrus Scriverius, alias: Pieter Hendricksz. Schrijver
principal of Hendrick Laurensz, alias: Henricus Laurentius

References

External biographical records

Primary sources

  1. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: Archief van de Notarissen ter standplaats Amsterdam (toegangsnummer 5075), 276: 286 (06-05-1616)

Secondary sources

  1. Molhuysen, P.C., Blok, P.J., Knappert, L. & Kossmann, F.K.H. (eds.) Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek (10 vols.), Leiden: A.W. Sijthoff (1911-1937), volume 8: 1286-1289
  2. Breuker, Ph.H., 'Eekhoffs geschiedenis van de Leeuwarder drukkers en uitgevers tot 1870', in: Hoekema, C.P., Karstkarel, P. & Breuker, Ph.H., Eekhoff en zijn werk. Leven en werken van Wopke Eekhoff (1809-1880) stadsarchivaris van en boekhandelaar te Leeuwarden, Leeuwarden: Friese Pers Boekerij (1980), pp. 171-208, 180-181
  3. Nijboer, Harm, 'Copy, edit & paste. Prentcultuur en zilverwerk', Fryslân Historisch Tijdschrift 20, nr. 6 (2014), pp. 16-20
  4. Schreiner, Gerth, 'Jan Jansz. Starter', De Gids 100 (1936), pp. 180-195. <URL: https://www.dbnl.org/tekst/_gid001193601_01/_gid001193601_01_0091.php>
  5. Nieuwenhuizen, Peter, '‘Soo snooden voddery’ van Jan Amelisz. Het Lust-hoofken van Jan Starter', De Boekenwereld 36.1 (2020), pp. 44-49

Metadata

Last update: