Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age
ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Abraham Cornelius Couchet

Name:Abraham Cornelius Couchet
Gender:male
Born: baptized on
Died:
Father:Joannes Couchet (1615 - 1655)
Mother:Angela van den Brant (? - 1667)

Marriages:

Children:

Occupation(s):

Occupational address(es):

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Subject of painting Stillevenjachtstillevens0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Stillevenbloemstillevens0000-00-00 0000-00-00

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Education and training
pupil of Antoon Goubaucertain
Friendship
ward of Eduard Snayers

References

External biographical records

Primary sources

  1. Duverger, Erik, Antwerpse kunstinventarissen uit de zeventiende eeuw (12 vols.), [Fontes historiae artis Neerlandicae / Bronnen voor de kunstgeschiedenis van de Nederlanden 1-12], Brussel: (1984-2002), volume 11: 589 & volume 12: 452 & 499.
  2. Rombouts, Ph. & Van Lerius, Th., De Liggeren en andere historische archieven der Antwerpsche Sint Lucasgilde onder de zinspreuk: Wt ionsten versaemt (2 vols.), Antwerpen: Baggerman; ’s Gravenhage: Nijhoff (1864-1876), volume 2: 369, 370, 375 & 375.
  3. Van Hemeldonck, Godelieve, Kunst en kunstenaars, s.p.: s.n. (2007), (typoscript Felixarchief te Antwerpen), S-1261.

Secondary sources

  1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008).
  2. Lambrechts-Douillez, J., Stamboom der klavecimbelbouwersfamilie Ruckers-Couchet, [Mededelingen van het Ruckers-Genootschap. Bijdragen tot het bronnenonderzoek van het muziekleven te Antwerpen 1], Amtwerpen: s.n. (1982).
  3. Van der Willigen, Adriaan & Meijer, Fred G., A dictionary of Dutch and Flemish still-life painters working in oils, 1525-1725, Leiden: Primavera Press (2003).

Metadata

Last update: