Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age
ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Robert Campin

Gender:male
Born:Valenciennes between and
Died:Doornik
Father:
Mother:

Marriages:

Children:

Occupation(s):

Occupational address(es):

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Subject of painting Historiereligieuze figuren0000-00-00 0000-00-00

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Education and training
master of Jean de Stoevere I, alias: Jancertain
master of Jacques Daret, alias: Jacquelotte Daretcertain
master of Rogier van der Weyden I, alias: Roger de le Pasturecertain

References

External biographical records

Secondary sources

  1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008).
  2. Meißner, Günter, Allgemeines Künstler-Lexikon: die bildenden Künstler aller Zeiten und Völker, Teil 16, München-Leipzig: Saur (1997).
  3. Swillens, P.T.A., Prisma Schilderslexicon: bevat ruim 4000 namen van Nederlandse en Belgische schilders, tekenaars, graveurs, etsers, houtsnijders, decorateurs, miniaturisten enz. van de 15e eeuw af tot heden, Utrecht/Antwerpen: Het Spectrum (1957).
  4. Vlieghe, Hans, Stroo, Cyriel & Van Gelder, Hilde, Vlaamse Meesters - Zes Eeuwen Schilderkunst, Zwolle: Waanders (2006).

Metadata

Deprecated URIs

Last update: