Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age
ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Elias van den Broeck

Gender:male
Born:Antwerpen between and
Died:Amsterdam buried on
Father:Jan van den Broeck, alias: Joannes Paludanus (1618 - 1678)
Mother:Susanna van Diependaal (1634 - 1655)

Marriages:

Children:

Occupation(s):

Occupational address(es):

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Subject of painting Stillevenbloemstillevens0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Stillevenplanten0000-00-00 0000-00-00
Subject of painting Stillevenvruchtenstillevens0000-00-00 0000-00-00

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Education and training
master of Philip van Couwenbergh, alias: Philips van Kauwenberghprobably
pupil of Cornelis Kickcertain
pupil of Jan Davidsz. de Heem, alias: Jan de Heem Icertain

References

External biographical records

Secondary sources

  1. Bok, Marten Jan, Vraag en aanbod op de Nederlandse kunstmarkt, 1580-1700, s.l.: s.n. (1994), (Proefschrift, Universiteit Utrecht).
  2. De Jager, Ronald, 'Meester, leerjongen, leertijd. Een analyse van zeventiende-eeuwse Noord-Nederlandse leerlingcontracten van kunstschilders, goud- en zilversmeden', Oud Holland 104 (1990), pp. 69-110, 99.
  3. De Maere, J. & Webbes, M., Martin, Jennifer A. (ed.) Illustrated dictionary of 17th century Flemish painters (3 vols.), Brussels: La Renaissance du Livre (1994).
  4. Dudok van Heel, S.A.C., De jonge Rembrandt onder tijdgenoten: godsdienst en schilderkunst in Leiden en Amsterdam, Nijmegen: Nijmegen University Press (2006).
  5. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008).
  6. Göbel, Heinrich, Wandteppiche (3 vols.), Leipzig: Von Klinkhart & Biermann (1923-1934).
  7. Haak, B., Hollandse schilders in de gouden eeuw, Amsterdam: Meulenhoff-Landshoff (1984).
  8. Meißner, Günter, Allgemeines Künstler-Lexikon: die bildenden Künstler aller Zeiten und Völker, Teil 14, München-Leipzig: Saur (1996).
  9. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 5, Leipzig: Engelmann (1911).
  10. Van der Willigen, Adriaan & Meijer, Fred G., A dictionary of Dutch and Flemish still-life painters working in oils, 1525-1725, Leiden: Primavera Press (2003).

Metadata