Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age
ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Thijmen Dircksz Houthaeck

Name:Thijmen Dircksz Houthaeck
Name variants:Tymon Houthaak
Gender:male
Born:Amsterdam baptized on
Died:Amsterdam buried on
Father:Dirk Cornelisz Houthaak (1597 - 1658)
Mother:Grietje Gerrits (1600 - 1667)

Marriages:

Children:

Occupation(s):

Occupational address(es):

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Religion DenominationReformed0000-00-00 0000-00-00

Relations

Relation Modifier Date startDate end
No relations defined

References

External biographical records

Primary sources

  1. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: DTB-registers (toegangsnummer 5001)

Secondary sources

  1. Albach, Ben, Langs kermissen en hoven. Ontstaan en kroniek van een Nederlands toneelgezelschap in de 17de eeuw, Zutphen: De Walburg Pers (1977). <URL: http://www.dbnl.org/tekst/alba001lang01_01/>, 36, 73
  2. Veldhorst, Natascha, De perfecte verleiding. Muzikale scènes op het Amsterdams toneel in de 17e eeuw, Amsterdam: Amsterdam University Press (2004). <URL: https://www.oapen.org/search?identifier=340218>, 195
  3. Kossmann, E.F, 'De Amsterdamsche toneelspeelers 1638 tot 1700', in: E.F. Kossmann (ed.) Nieuwe bijdragen tot de geschiedenis van het Nederlandsche tooneel in de zeventiende en achttiende eeuw, 's-Gravenhage: (1915), pp. 91-122. <URL: https://dbnl.org/tekst/koss004nieu01_01/>, 97
  4. Worp, J.A., Geschiedenis van het drama en van het tooneel in Nederland (2 vols.), Groningen: (1907), 32
  5. Kleerkooper, M.M. & Van Stockum, W.P., De boekhandel te Amsterdam voornamelijk in de 17e eeuw: biographische en geschiedkundige aanteekeningen (2 vols.), [Bijdragen tot de geschiedenis van den Nederlandschen boekhandel 10], ’s-Gravenhage: Nijhoff (1914), volume 1: 282-285

Metadata

Last update: