Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age
ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Willem van der Hoeven

Name:Willem van der Hoeven
Name variants:Verhoef / Verhoeven
Gender:male
Born:Amsterdam baptized on
Died:Amsterdam
Father:Michiel Verhoeven (1624 - 1680)
Mother:Annetje Thijsen, alias: Anna Matheus (1622 - 1673)

Marriages:

Children:

Occupation(s):

Occupational address(es):

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Language DramaDutch0000-00-00 0000-00-00
Language PoetryDutch0000-00-00 0000-00-00

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Artistic
portrayed by Cornelis Troost
Education and training
master of Hendrik van Streeckprobably

References

External biographical records

Primary sources

  1. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: DTB-registers (toegangsnummer 5001), 496: 295 (24-4-1671) & 1057: 67 (8-1-1698)
  2. Houbraken, Arn., De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen, waar van 'er vele met hunne beeltenissen ten tooneel verschynen, .. zynde een vervolg op het schilderboek van K. van Mander (3 vols.), Amsterdam: Arnold Houbraken (1718-1721), volume 2: 292 (sub Hendrik van Streek)
  3. Bredius, A., Künstler-Inventare, Urkunden zur Geschichte der holländische Kunst des XVIten, XVIIten und XVIIIten Jahrhunderts (8 vols.), Den Haag: Nijhoff (1915-1922). <URL: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bredius1915ga>, volume 4: 1342 (18-10-1694)

Secondary sources

  1. Molhuysen, P.C., Blok, P.J., Knappert, L. & Kossmann, F.K.H. (eds.) Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek (10 vols.), Leiden: A.W. Sijthoff (1911-1937), volume 1: 1130-1131
  2. Veldhorst, Natascha, De perfecte verleiding. Muzikale scènes op het Amsterdams toneel in de 17e eeuw, Amsterdam: Amsterdam University Press (2004). <URL: https://www.oapen.org/search?identifier=340218>, 195
  3. Kossmann, E.F, 'De Amsterdamsche toneelspeelers 1638 tot 1700', in: E.F. Kossmann (ed.) Nieuwe bijdragen tot de geschiedenis van het Nederlandsche tooneel in de zeventiende en achttiende eeuw, 's-Gravenhage: (1915), pp. 91-122. <URL: https://dbnl.org/tekst/koss004nieu01_01/>, 117
  4. Dudok van Heel, S.A.C., 'De affaire van 'Beslikte Swaantje’ of de toneelverwanten van Cornelis Troost', Jaarboek Amstelodamum 65 (1973), pp. 84-108, 101ff.

Metadata

Deprecated URIs

Last update: