Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age
ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Antoni Elliger

Name:Antoni Elliger
Gender:male
Born:Amsterdam baptized on
Died:Ede buried on
Father:Ottomar Elliger II (1666 - 1732)
Mother:Pieternella Leijhamer (1680 - ?)

Marriages:

Children:

Occupation(s):

Occupational address(es):

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
No attributes defined

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Housing
landlord of Ottomar Elliger II

References

External biographical records

Primary sources

  1. Oldewelt, W.F.H., Kohier van de Personeele quotisatie te Amsterdam over het jaar 1742 (2 vols.), Amsterdam: Genootschap Amstelodamum (1945), 305.

Secondary sources

  1. Lots, J.J.F., 'De familie Houbraken uit Dordrecht en haar voorgeslacht', Ons Voorgeslacht. Maandblad van de Hollandse Vereniging voor Genealogie 65 (oktober 2010), pp. 499-507, 505.
  2. Scheltema, P., 'Namen der schilders, die in de eerste helft der achttiende eeuw te Amsterdam poorters zijn geweest', in: Scheltema, P., Aemstel’s oudheid of gedenkwaardigheden van Amsterdam V, Amsterdam: Scheltema (1863), pp. 65-83, 70.
  3. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 10, Leipzig: Engelmann (1914).

Metadata